Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

się majątku wnioskującej strony o prawo pomocy poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe...
jej/ich sprzedaży. Wnioskodawca wskazał jedynie, iż w mieszkaniu mieszka, natomiast w odniesieniu do pozostałych nieruchomości, że budynek do rozbiórki ze względu na jego stan...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe'. Podnosząc, iż nie znajduje podstaw prawnych...
, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-28

się majątku wnioskującej strony o prawo pomocy poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy...
się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia...
należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

'[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni...
z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

'[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

(np. z tytułu uprawy, dzierżawy, itp.) lub ostatecznie jej sprzedaży; kopii dokumentów stanowiących akty nabycia mieszkania oraz nieruchomości rolnej (np. akt notarialny...
samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 36 m² i nieruchomość rolną o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie pobiera pożytków...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 36 m² i nieruchomość rolną...
o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie pobiera pożytków finansowych z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, utrzymuje się natomiast z dobrowolnego wsparcia...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

(np. z tytułu uprawy, dzierżawy, itp.) lub ostatecznie jej sprzedaży; kopii dokumentów stanowiących akty nabycia mieszkania oraz nieruchomości rolnej (np. akt notarialny...
i dochodach, prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 36 m² i nieruchomość rolną o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca wyjaśnił...

II SA/Ol 745/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej., M. C. złożyła odwołanie od powyższej decyzji, po rozpoznaniu...
marca 2011r., tj. w chwili zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego M. C. stała się właścicielem lokalu...