Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II SAB/Gd 16/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-10

wypłaconej skarżącej ceny sprzedaży nieruchomości i wszelkie roszczenia z tym związane mogą być wyłącznie przedmiotem postępowania cywilnego przez sądami powszechnymi...
reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad umowę sprzedaży nieruchomości położonej w G. przy ul. [...] stanowiącej działkę 24/5, w związku z wydaniem...

VI SA/Wa 1679/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

jednoznacznie wynika, że dotyczy ona oferty sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym budowy stacji paliw i pozwoleniem na budowę., Wskazał, że Starosta Ż. na wniosek...
. Jego zdaniem wykluczyć należy, aby reklama dotyczyła sprzedaży innej nieruchomości niż działka nr ewid. [...] jak również, aby sprzedaż jej oferowały osoby...

VII SA/Wa 104/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

podkreślili też, że umowie sprzedaży nieruchomości obejmujących ww. działki, zawarte zostało oświadczenie, że posiadają one dostęp do drogi publicznej, zaś obecny faktyczny brak...
się na postanowienie o dostępie do drogi publicznej znajdujący się w umowie sprzedaży nieruchomości oraz na uprzednie faktyczne istnienie zjazdu z [...] do nieruchomości...

IV SA/Wa 2101/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-14

drogi nie zostanie podjęta. Narusza to słuszny interes Skarżącej narażając ją na straty materialne, gdyż uniemożliwia korzystną sprzedaż nieruchomości a co za tym idzie...
Skarżącej, jako właścicielki działki nr ew. [...], gdyż uniemożliwia jej w praktyce korzystną sprzedaż nieruchomości, z uwagi na wykluczenie możliwości jej zabudowy...

II SA 4155/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

, iż termin zakończenia postępowania nie może zostać jednoznacznie określony. Do chwili obecnej nie dokonano sprzedaży nieruchomości głównej położonej w G. przy ul. S...
. [...] warunkującej zakończenie postępowania upadłościowego. Na sprzedaż ww. nieruchomości ogłoszono 6 bezskutecznych przetargów. Obecnie rozważana jest koncepcja podziału...

II SA 4122/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

, iż termin zakończenia postępowania nie może zostać jednoznacznie określony. Do chwili obecnej nie dokonano sprzedaży nieruchomości głównej położonej w G. przy ul. S...
. [...] warunkującej zakończenie postępowania upadłościowego. Na sprzedaż ww. nieruchomości ogłoszono 6 bezskutecznych przetargów. Obecnie rozważana jest koncepcja podziału...

I SAB/Wa 74/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-18

Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie złożenia oferty kupna-sprzedaży nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady...
wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], dla której Sąd Rejonowy w Z. prowadzi księgę wieczystą nr [...]., W skardze podniesiono...

I OSK 2720/16 - Wyrok NSA z 2018-09-13

przed remontem. Wniosek ten organ pominął. Pominięto także dowód w postaci aktu notarialnego umowy sprzedaży, z którego wynika, że nieruchomości posiadają zjazdy z drogi...
charakter nieformalny. Słusznie też zauważył organ, że sformułowanie w umowie sprzedaży nieruchomości, iż działki 'posiadają dostęp do drogi publicznej' nie jest tożsame...

VI SA/Wa 363/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

z dnia [...] lipca 2007 r., a także o przeprowadzenie przez Sąd dowodów z dokumentów tj. Aktu notarialnego - umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] grudnia 2007 r. Rep...
całkowicie pominął fakt, iż skarżący zawarł z współwłaścicielami nieruchomości składającej się z działki nr [...], przedwstępną umowę sprzedaży jej części, co miało nastąpić...

VII SA/Wa 299/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

, nie zgadzając się z odmownym postanowieniem GDDKiA. Skarżący odwołał się do treści aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, na której znajdują się od lat budynki pełniące...
okoliczności wskazane przez skarżącego dotyczące charakteru zabudowanej nieruchomości i faktu posiadania przez nią urządzonych zjazdów (stanowiącej przedmiot sprzedaży 12 listopada...
1   Następne >   +2   +5   10