Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SA/Ol 709/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

i jest sposób wykorzystywania nieruchomości rolnej, a w przypadku gdy nie przynosi dochodu - przyczyny braku jej wykorzystania w celu pozyskania źródła dochodu lub jej sprzedaży. Na ocenę możliwości...
mieszkalnego i sprzedaży z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch...

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SA/Ol 704/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SA/Ol 705/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SA/Ol 706/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SA/Ol 711/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości...
'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...

II SAB/Ol 15/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni...

II SAB/Ol 17/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni...

II SAB/Ol 31/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

i jest sposób wykorzystywania nieruchomości rolnej, a w przypadku gdy nie przynosi dochodu - przyczyny braku jej wykorzystania w celu pozyskania źródła dochodu lub jej sprzedaży. Na ocenę...
mieszkalnego i sprzedaży z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch...

II SAB/Ol 33/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

[umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia '[...]' (o powierzchni...
'[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni '[...]' i '[...]')] z, jak wskazał, 'usunięciem danych wrażliwych, stanowiących prawa autorskie...
1   Następne >   +2   4