Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SA/Wa 14/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

i przesłanie poświadczonego za zgodność z oryginałem przedmiotowego aktu notarialnego z dnia [...] czerwca 1939 r., dotyczącego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości przy ul...
, że jest się następcą prawnym osoby wyszczególnionej w danym dokumencie, a zwłaszcza, że jest się następcą prawnym strony notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...

II SA/Wa 1468/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

Państwowych, przeprowadziło w dniu [...] czerwca 2018 r. ekspertyzę dokumentacji będącej przedmiotem złożonego wniosku - w obecności W. K. - zarządcy nieruchomości przy ul...
w stosunku do stanu z dnia [...] czerwca 2018 r. Wskazało ponadto, że nieruchomość przy ul. [...] w [...] została wyłączona przez nadzór budowlany z użytkowania...

II SA/Wa 3575/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

. [...] w [...], w którym pierwotnie działały ww. zakłady. Obecnym właścicielem nieruchomości, jak poinformował wskazany Urząd, są [...] Zakłady [...] S.A., które nie są jednakże prawnym dysponentem...
porzuconej w nieruchomości przy ul. [...] w [...]. Oceniło, że z uwagi na stan zabezpieczenia budynku, a także możliwości wystąpienia okresowych pogorszeń warunków przechowywania...