Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SAB/Ol 149/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-09

niepodlegającej kontroli sądu administracyjnego. Podniesiono, że w myśl przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego do sprzedaży lokalu...
mieszkalnego osobie uprawnionej do nabycia w rozumieniu tych przepisów nie ma zastosowania tryb administracyjny, bowiem sprzedaż następuje w drodze umowy w formie aktu notarialnego...