Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 461/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-08

sprzedaży. Gmina powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości, czy też nie. Wiatach 2007-2011 dokonywała...
transakcji sprzedaży nieruchomości. Były to zarówno sprzedaże gruntów zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Transakcje...

I SA/Sz 725/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-09

był tylko i wyłącznie cel mieszkaniowy, a sytuacja zastana na miejscu zmuszała do zmiany planów., 3. wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości, na remont lokalu mieszkalnego...
interpretacyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc...

I SA/Sz 1116/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

i przewidzianej w umowie procedury tj.:, a) zostanie dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena wymuszonej sprzedaży nieruchomości,, b) ceną wywoławczą zbycia...
nieruchomości będzie wartość wykazana w wycenie wymuszonej sprzedaży dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,, c) w przypadku braku zbycia nieruchomości w terminie powyżej 30 dni...

I SA/Sz 372/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-03

[...] r. G. K. dokonała sprzedaży ww. nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego - [...] Spółdzielni [...]', zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5...
wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 powołanej ustawy. Wówczas sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej - art. 37 ust. 2 pkt 5 u.g.n., Biorąc...

I SA/Sz 805/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-05

podatku dochodowym w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży w [...] udziału we współwłasności nieruchomości., Za podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art.10 ust.1 pkt 8...
małżonkowie nie dokonali podziału majątku dorobkowego. W dniu [...] A. H. i M. O., jako współwłaściciele w/w nieruchomości w 1/2 części każdy, dokonali sprzedaży tej nieruchomości...

I SA/Sz 1426/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

, zgłaszając jej prowadzenie także w zakresie: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z zaświadczeniem REGON z 23...
czerwca 2005 r., Podatnik określił jako przeważający rodzaj działalności - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność dodatkowa: kupno i sprzedaż nieruchomości...

I SA/Sz 603/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-25

w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu nieruchomości w firmie P P-U 'N' Z S J, z siedzibą w S, ul. P, był ponadto wspólnikiem niżej wymienionych spółek...
notarialny z [...]r., Rep. A nr [...] Sprzedaży tej nieruchomości podatnik nie wykazał w przychodach uzyskanych w ramach prowadzonej w tym czasie działalności w zakresie...

I SA/Sz 810/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-30

[...]zł., Organ odwoławczy przedstawił stan faktyczny. Z J w 2008r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości na własny rachunek...
na Za Jego wynikająca z powyższej umowy wyniosła 825.000 zł., Sprzedaż tej nieruchomości nie została przez stronę opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Strona w dniu 18...

I SA/Sz 425/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-13

. Nr [...], którą określono R. M. zobowiązanie podatkowe w kwocie [...] zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu [...] r...
przez syndyka Pana S. D., z treści którego wynika, iż uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki finansowe, zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej...

I SA/Sz 369/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-01

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] zł., Z uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej wynika, że w toku przeprowadzonego postępowania organ podatkowy...
spółce z o.o. 'U.' nieruchomość położoną w Ł. przy ul. [...], zabudowaną budynkiem warsztatów, za kwotę [...] zł., W związku z dokonaną sprzedażą w dniu [...] K.H.złożył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100