Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 408/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-23

[...] maja 2011r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę...
., znak: [...] określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Rz 407/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-23

[...] maja 2011r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę...
., znak: [...], określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

z synem wspólnikiem Spółki cywilnej prowadzącej działalność w zakresie najmu i sprzedaży wybudowanych nieruchomości (Spółka cywilna nigdy nic nie wybudowała i została...
rozwiązana). Pierwotnie Wnioskodawca rozważał możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, która miała być odpowiedzialna za znalezienie nabywcy nieruchomości...

I SA/Rz 319/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-01

w zryczałtowanym podatku dochodowym należnym z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu 16 lipca 2001r. w kwocie 21.500zł oraz (nr [...]) określającą J.K. zobowiązanie...
430.000zł; koszty sprzedaży poniósł kupujący. Wymieniona nieruchomość została nabyta przez J.K. i W.G.- wspólników spółki cywilnej 'A' w dniu 23 sierpnia 2000r. za cenę 420.000zł...

I SA/Rz 171/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-19

Gospodarczej, świadczył również usługi między innymi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami...
K. L. P., z siedzibą w C. W umowie sprzedaży zawarto stwierdzenie, że objęta nią nieruchomość stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której oprócz prawa...

I SA/Rz 724/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-03

września 2007 r., M. B. nabyła w całości nieruchomości położone w R., których część następnie zbyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 sierpnia 2011 r. za łączną...
w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu 4 sierpnia 2011 r., a następnie decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r. określił zobowiązanie...

SA/Rz 470/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-01

[...] lipca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
./., W uzasadnieniu organ wskazał, że bezspornym jest fakt dokonania w dniu 27.04.1998 r. sprzedaży nieruchomości /działki wraz z budynkiem mieszkalnym/ położonej w P., ul...

SA/Rz 471/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-01

[...] lipca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
./., W uzasadnieniu organ wskazał, że bezspornym jest fakt dokonania w dniu 27.04.1998 r. sprzedaży nieruchomości /działki wraz z budynkiem mieszkalnym/ położonej w P., ul. H...

I SA/Rz 267/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-10

notarialnym z dnia 12 października 2001r. rep. [...] A. i U. W. dokonali sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości W., gmina S. obejmującej działki o nr 829 i 809/1...
nr 809/1). Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpiła w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Rz 268/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-10

notarialnym z dnia 12 października 2001r. rep. [...] A. i U. W. dokonali sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości W., gmina S. obejmującej działki o nr 829 i 809/1...
nr 809/1). Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpiła w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100