Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 390/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.107.848,29 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Ol 392/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

nie deklarując dochodów w kwocie 2.681.081,35 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając...
'. Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej...

I SA/Ol 391/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.293.725,44 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Ol 391/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-04

do właściwego urzędu skarbowego, należnego podatku od towarów i usług, z tytułu dokonanej przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., Z materiału...
w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło opodatkowania przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., W złożonych pismach...

I SA/Ol 613/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-21

się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia, a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...
gospodarczej. Podniósł, że w wyniku sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego, a w konsekwencji, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód powinien być zwolniony...

III SA 2312/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-10-28

dochodowym od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w kwocie 2.750 zł, utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazała, że mocy umowy sprzedaży...
z dnia 12.10.1999r. (akt notarialny Rep. '[...]') dokonał skarżący z żoną J. W. sprzedaży nieruchomości, działki budowlanej, położonej w S. przy ul. B., o pow. 856 m2, za cenę...

I SA/Ol 4/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-20

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r., mając na uwadze całokształt materiału dowodowego, ustalił, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych...
dokonywała w sposób częstotliwy zakupu i sprzedaży nieruchomości, a w tym m.in. dokonywała sprzedaży wybudowanych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obiektów...

I SA/Ol 939/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

i 2.526.584 zł, uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób...
- 2009 podatnik dokonał następujących sprzedaży nieruchomości:, 1) M. i S.B., nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie '[...]', o łącznej powierzchni...

I SA/Ol 82/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

ustalił, że S.Z. dokonywał licznych transakcji zakupu nieruchomości, które następnie były przedmiotem sprzedaży. W latach 2004-2008 Strona dokonała zakupu 15 działek gruntu...
zaewidencjonował w 2006r. przychody z działalności gospodarczej i dotyczyły one prowizji za pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży nieruchomości oraz w jednym przypadku usług...

I SA/Ol 548/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

2008 rok zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dyrektor podzielił stanowisko organu I instancji, że sporna sprzedaż nieruchomości w 2008 r., nastąpiła w ramach...
nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości, jak sam zeznał po to by je później sprzedać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100