Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu [...] czerwca 2008r. według...
notarialnym Rep. nr [...] strona dokonała sprzedaży nieruchomości, nabytej w dniu [...] grudnia 2004r., położonej w [...], stanowiącej działkę nr [...], obszar 0,1033 ha...

I SA/Go 238/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-25

, zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr [...] umowa przedwstępna sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w [...], składającej się z działek oznaczonych...
na nabycie przedmiotowej nieruchomości., W dniu [...] grudnia 2010r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] została zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości o łącznej...

I SA/Go 1118/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-19

nie potwierdzono prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku zakwalifikowanego jako koszt usługi pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na rzecz TP W wyniku kontroli...
z tytułu sprzedaży gruntu. Zakres umowy nie obejmował innego rodzaju obowiązków. Organ ustalił, że B.P. nie posiadał licencji pośrednika obrotu nieruchomościami, wymaganej...

I SA/Go 386/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę. I.B....
dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 41.000,00 zł., Decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym:, W dniu [...] marca 2004r. aktem...

I SA/Go 1785/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-02

[...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę J.S. wniósł skargę do Wojewódzkiego...
wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości wg aktu notarialnego Repertorium...

I SA/Go 1784/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-02

Zamiejscowy z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę G.S. wniosła skargę...
./ określił Pani G.S. wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości wg aktu notarialnego...

I SA/Go 274/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-08-31

nabycia Nieruchomości, nie mieli zamiaru dokonywać jej sprzedaży. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawców w udziałach wynoszących po 1/3, do ich majątków osobistych...
, prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym prawem najmu, dzierżawy lub użyczenia. Właściciele nieruchomości podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości. W tym celu...

I SA/Go 266/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-08-31

, nie mieli zamiaru dokonywać jej sprzedaży. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawców w udziałach wynoszących po 1/3, do ich majątków osobistych. Nieruchomość stanowi...
osób trzecich, w tym prawem najmu, dzierżawy lub użyczenia., Właściciele nieruchomości podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości. W tym celu, [...] sierpnia 2021...

I SA/Go 1840/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-20

, A.W. dokonał sprzedaży nieruchomości w okresie pięciu lat od daty jej nabycia. Zgodnie z umową spółki cywilnej z dnia [...] października 1996r i aneksem z dnia...
kwoty przychodu ze sprzedaży nieruchomości bez pomniejszenia o zapłacony podatek VAT oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik...

I SA/Go 265/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-08-31

nabycia nieruchomości, nie mieli zamiaru dokonywać jej sprzedaży. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawców w udziałach wynoszących po 1/3, do ich majątków osobistych...
, prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym prawem najmu, dzierżawy lub użyczenia., Właściciele nieruchomości podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości. W tym celu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100