Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 568/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-16

na zmianę wysokości przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w 2008r. w zakresie sprzedaży nieruchomości., Postanowieniem...
dotyczącej przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych., Ponadto organ stwierdził, że Skarżący nie wykazał w zeznaniu PIT-36L za 2008r. danych...

I SA/Gd 1559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-17

postępowania sposobu rozliczenia przez Spółkę transakcji sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [...] położonej w S przy ul. S, stanowiącej działki...
umowa była jedynie umową o charakterze zobowiązującym, tj. umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości, a dostawa nieruchomości nastąpiła faktycznie w dniu 14 czerwca...

I SA/Gd 567/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-04

dotyczącej przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych., Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 30 września 2013r. nr PP-1I/4110-374/13, określił...
w oparciu o zebrany materiał dowodowy, że Skarżący dokonywał transakcji sprzedaży nieruchomości nie dla własnych potrzeb, lecz dla celów zarobkowych w ramach prowadzonej...

I SA/Gd 1182/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości., Podstawą rozstrzygnięcia był następujący...

I SA/Gd 1183/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości., Podstawą rozstrzygnięcia był następujący...

I SA/Gd 763/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-08-08

przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w [...] do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,, - art. 122, 187 § 1 oraz art. 191 o.p. poprzez...
ze sprzedaży nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej., Podatnik wskazał, że organ podatkowy pierwszej instancji...

I SA/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-04

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
działki nr [...] w S. na cele mieszkaniowe. Podatniczka nie złożyła ani oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe...

I SA/Gd 64/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-04

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości w ustawowym terminie na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ponieważ przedłożone dokumenty...

I SA/Gd 1125/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

kosztów postępowania. J. i G.M. w dniu 22 września 2010 r. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. W. w G. Uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości...
Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której określił podatnikom zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych uznając, że sprzedaż nieruchomości została...

I SA/Gd 729/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-06

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
pominął § 5 lit.c) umowy sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 11.07.2000r., z którego jednoznacznie wynikało, że podatnik nie uzyskał całego przychodu, a mianowicie kwoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100