Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 399/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

zobowiązała spadkobierczynię - E. G. C. do wypłacenia M. D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,1652 ha, położonej w T. przy ul...
, ani nie prowadziła w przeszłości działalności gospodarczej., W dniu [...] września 2018 r. przed notariuszem w T. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku...

I SA/Bd 986/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-05

., W uzasadnieniu organ podał, że istotą sporu w sprawie jest ustalenie, czy transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez skarżącą poza działalnością...
z tytułu sprzedaży nieruchomości jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Bd 985/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-05

., W uzasadnieniu organ podał, że istotą sporu w sprawie jest ustalenie, czy transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez skarżącą poza działalnością...
z tytułu sprzedaży nieruchomości jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Bd 947/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

2015 r., Organ pierwszej instancji po przeprowadzeniu kontroli podatkowej uznał, że u skarżącego powstał obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości...
2016r. dokonał wraz z żoną sprzedaży 11 nieruchomości, w tym:, - 9 niezabudowanych nieruchomości/działek: nr [...] (położona w W. ), nr [...] (położona...

I SA/Bd 682/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

. skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit...
listopada 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności...

I SA/Bd 683/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...
pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej można uznać za przychód z działalności...

I SA/Bd 678/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-03

ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone - w terminie 2 lat od dnia sprzedaży - na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r...
o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej można uznać za przychód...

I SA/Bd 679/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-03

[...] skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., zgodnie z którym przychody ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone - w terminie 2 lat od dnia...
.)., Następnie wnioskiem z dnia [...] 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Bd 681/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

. [...] zł. W dniu [...] 2001r. skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone...
., Następnie wnioskiem z dnia [...] 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej...

I SA/Bd 684/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

. skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit...
[...] 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100