Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

. Oznacza to, że w sprawach o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543/ wojewoda jest organem...
gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, położonego w W. przy ul. Cz. 21/23 oraz sprzedaży budynków na tym gruncie., W dniu 4 kwietnia 1998 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy...