Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 2945/15 - Wyrok NSA z 2017-10-11

się kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości oraz zarządzaniem nimi w celu stworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem handlowej...
, zdecydowana większość jej przychodów pochodzi ze sprzedaży usług, zadania przez nią realizowane mają charakter odpłatny, a uzyskanie możliwości realizacji zamówienia...

II GSK 2965/15 - Wyrok NSA z 2017-10-11

, sprzedażą i najmem nieruchomości oraz zarządzaniem nimi w celu stworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem handlowej i przemysłowej...
jej przychodów pochodzi ze sprzedaży usług, zadania przez nią realizowane mają charakter odpłatny, a uzyskanie możliwości realizacji zamówienia jest poprzedzone udziałem...

V SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

się kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości oraz zarządzaniem nimi w celu stworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem handlowej...

II GSK 2764/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

, że w 2012 r. ponad 96% jej przychodów pochodziło ze sprzedaży usług, w tym 66% zostało uzyskane z obsługi projektów własnych a 23% z usług dotyczących wdrażania RPO...
nieruchomości i uzyskiwania przychodu finansowego z odsetek bankowych). Wszelkie środki finansowe, które otrzymywała i otrzymuje w ramach zawartych umów nie są przekazywane...