Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Go 676/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-23

sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b. 30c i 30e ustawy...
zaniechanie ustalenia czy formalne uzyskanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przez członka rodziny spowodowało przyrost majątku oraz czy stanowiło dochód podlegający...

II SA/Go 560/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-18

wniosek wynika, iż powyższy dochód został osiągnięty z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...
dochodu ze sprzedaży nieruchomości spowodowało przyrost jej majątku oraz, że stanowiło dochód podlegający opodatkowaniu, a także naruszenie 'art. 138 pkt 1 k.p.a.' poprzez...

II SA/Sz 1224/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

, ponieważ odwołujący się nie posiada wspólnoty majątkowej z konkubiną i nie może wymusić na niej sprzedaży nieruchomości, czy też zmiany miejsca zameldowania. Zdaniem odwołującego...
o sprzedaży nieruchomości konkubinie wnioskodawcy wraz z udziałem w gruncie. Natomiast skarżący nigdy nie przepisywał żadnych nieruchomości na swoją konkubinę, ani na nikogo...

II SA/Sz 1223/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

uwagę, że konkubina wnioskodawcy M.B., jest właścicielem nieruchomości (lokalu) położonego [...], co w ocenie organu umożliwia uzyskanie środków ze sprzedaży...
w [...] nie powinna mieć znaczenia dla rozpoznania wniosku, ponieważ odwołujący się nie posiada wspólnoty majątkowej z konkubiną i nie może wymusić na niej sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Gl 1245/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-09

alimentów, kwoty [...] zł w związku z realizacją planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika alimentacyjnego dokonano ponownego...
nieruchomości należącej do dłużnika uwzględniał kwotę zaległych alimentów za lata [...]. Kwotę tę powinno się zatem rozdzielić na 10 lat, a nie przyjmować jako dochód uzyskany...

II SA/Po 563/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-13

[...] października 2012 r., wynika, że posiada on udział w 1/12 części nieruchomości o powierzchni 4.000,00 m2, bez dostępu do drogi i bez możliwości sprzedaży działki. Organ...
przeszkody w sprzedaży tej nieruchomości albo do uzyskania środków pieniężnych w postaci spłaty udziału skarżącego. Tę ogólną konkluzję wzmacnia obecnie dodatkowo fakt...

IV SA/Po 1633/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-25

z radcą prawnym A. J. na podstawie podważanych 'akt notarialnych' zabierając mu [...] zł ze sprzedaży wspólnej nieruchomości. Skarżący podkreślił ponadto, że egzekucja...