Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 395/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-12-19

, wyceną czy operatem szacunkowym. Odwołując się do przykładowej oferty sprzedaży nieruchomości użytkowej dostępnej na rynku nieruchomości w [...] na dzień 15 czerwca 2023 r...
ofertę sprzedaży nieruchomości użytkowej w tym samym mieście oraz zdjęcia satelitarne sprzed 10 lat. Ostatecznie odstąpił od ustalenia choćby przybliżonej wartości...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

majątkowym. Poza tym, w związku z licytacyjną sprzedażą nieruchomości organ egzekucyjny będzie musiał ponieść liczne koszty. W ocenie organu, mimo, iż wskazana...
w [...] wynikająca z umowy kredytu nr [...] z 13 marca 2014 r., która stanowi dodatkowe utrudnienie i komplikację przy ewentualnej sprzedaży tej nieruchomości. Hipoteka...

I SA/Gd 831/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-12-20

może, że zwiększenie ceny sprzedaży nieruchomości miało na celu uzyskanie większych i nienależnych korzyści z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług na rzecz Spółki., W ocenie...
(której przeważającym przedmiotem działalności - jak wynika z KRS - jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek), zaś nabycie ww. nieruchomości nie spowodowało...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

, że jednorazowa i incydentalna sprzedaż nieruchomości, która miała miejsce 6 miesięcy przed wydaniem decyzji zabezpieczającej, mogła stanowić przejaw wyzbywania się majątku...
, że zbycie nieruchomości nie ogranicza możliwości dochodzenia należności, skoro nie wykazano, by środki uzyskane ze sprzedaży tego składnika majątku tę możliwość zabezpieczyły...

I SA/Lu 132/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-04-21

skutkować będzie w przyszłości wydłużeniem okresu zaspokojenia wierzyciela i wzrostem kosztów tego procesu. W związku z licytacyjną sprzedażą nieruchomości organ egzekucyjny...
jest więc kosztowna, a ponadto czasochłonna i nie daje gwarancji, iż w wyniku licytacyjnej sprzedaży nieruchomości rzeczywiście dojdzie do jej zbycia (np. bezskuteczność egzekucji...

I SA/Gd 1105/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

, zaś podatek należny z marży od wartości sprzedanych pojazdów o kwotę 17.237,22 zł a także, - dokonywał sprzedaży nieruchomości gruntowych, gdzie działania strony zmierzające...
prowadzonej działalności gospodarczej w formie komisu samochodowego nie wykazał całej sprzedaży lub zaniżył kwoty sprzedaży używanych pojazdów o kwotę 89.382,44 zł...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

okresie stanowiło kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zgromadzony przez NUCS materiał dowodowy wskazywał, że Strona uczestniczyła w działaniach noszących...
. S.A. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni około 4.900 m2, która miała zostać wydzielona z nieruchomości stanowiącej działkę o numerze...

I SA/Ol 37/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-04-05

z prowadzoną sprawą o sygn. [...] dokonano przeszukania należącej do podatnika oraz Z. N. - jego żony nieruchomości położonej w O., przy ul. [...]. W wyniku mającego miejsce 31...
obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, zaś w 2020 r. i 2021 r. podatnik wraz z żoną byli właścicielami:, - nieruchomości położonej w O. przy ul. [...], KW [...] i KW...

I SA/Ol 36/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-04-05

się w przedziale 1.014,51 zł - 1.201,67 zł. Naczelnik US podniósł też, że w ostatnich latach skarżąca i jej mąż nie dokonywali sprzedaży nieruchomości. Brak...
z prowadzoną sprawą o sygn. [...] dokonano przeszukania należącej do niej oraz T. N. - jej męża nieruchomości położonej w O., przy ul. [...]. W wyniku mającego miejsce 31 maja...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

w zeznaniach podatkowych za lata 2017- 2020 oraz ze sprzedaży nieruchomości w 2017 r. wyniósł łącznie 5 025 774,12 zł. Jednocześnie, suma darowizn środków pieniężnych dokonanych...
',, • zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych., DIAS stwierdził, że na podstawie przedłożonych do kontroli umów sprzedaży cesji wierzytelności (60 szt.) kontrolujący...
1   Następne >   +2   +5   8