Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Gl 372/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

administracyjnych do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został...
ze sprzedaży nieruchomości i nie przeznacza go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit...

II SA/Gl 370/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

podlegać wliczeniu do dochodu, od którego zależy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Jednakże w przedmiotowej sprawie dochód ze sprzedaży nieruchomości...
sprawie skarżąca zadała pytanie: 'Czy przychód uzyskany przez nią w [...] 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku po mamie w [...] r. i w całości wydatkowany...

II SA/Ol 1346/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

w skład dochodu rodziny kwoty dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczonego następnie w przewidzianym terminie na cele mieszkaniowe i korzystającego w związku...
, niż w przedstawionych orzeczeniach sądów, gdyż kwota uzyskana przez M.E. w 2014r. ze sprzedaży nieruchomości (udziału) w wysokości 90000 zł została następnie w 2016r. wydatkowana...

I SA/Wr 729/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-04

uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości za kwotę [...] zł - na rzecz firmy 'A' Sp. z o.o. z/s we W. dnia [...] r., stanowiącej część składową nabytego uprzednio przez niego...
, oraz kradzieży dokumentacji. Dodatkowo strona podała, że transakcja zakupu 'B' z/s w K. oraz sprzedaży nieruchomości dla 'B' Sp. z o.o. mieściła się w ramach art. 10 ust. 1...

III SA/Kr 849/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-30

sprowadzają się do porannych czynności i do zbadania poziomu cukru oraz podania insuliny. Odnośnie sugerowanej przez organ sprzedaży posiadanych nieruchomości rolnych wskazali...
zapobiegliwości życiowej, która cechuje raczej ludzi zdrowych i młodszych. Proces, jakim jest sprzedaż nieruchomości wymaga dyspozycyjności intelektualnej, ale i fizycznej...

I SA/Ka 339/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-14

o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym w 1994 r. uznawał za przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy...
W świetle art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ sam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu...

III SA/Kr 2100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

, że A. B. zawarła wraz z mężem w dniu 10 września 2013 r. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny położony w C. przy ul. [....] lokal...
nr [....], której byli współwłaścicielami. Na mocy tej umowy otrzymali 1000 zł zadatku. W dniu 16 października 2013 r. zawarta została umowa sprzedaży tego lokalu za cenę...

II SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

za wniesienie aportem nieruchomości o wartości 607 000,- zł. skarżący objął 12 140 udziałów o łącznej wartości 607 000,- zł. Sprzedaż wspólnikom tych udziałów za kwotę 607...
to nieruchomość wniósł aportem do spółki, a aktualnie właścicielką tej nieruchomości jest inna osoba. Z kolei skarżący uzyskał ze sprzedaży udziałów kwotę stanowiącą...

SA/Bk 307/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

1. 'Cenniki' sporządzane przez organy podatkowe, dotyczące wartości rynkowej nieruchomości i lokali, są materiałem pomocniczym, jedną z 'przesłanek' do wyceny wartości...
nieruchomości i nie mogą być one środkiem nacisku, czy też ograniczać wprost swobodę biegłych przy wycenie wartości nieruchomości., 2. Błędem organu podatkowego...

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. nr 24 poz. 170, który nadał obecne brzmienie artykułowi 40 ust. 4/ - obniża cenę sprzedaży...
organowi za potocznie nazywaną 'podkładkę'., Jeżeli art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991...
1   Następne >   +2   4