Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

IV SAB/Wa 167/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-20

z bliskiej znajomości, jednak sytuacja zaistniała w związku z umową sprzedaży nieruchomości może rzutować na osobisty stosunek Sędziego WSA Łukasza Krzyckiego do T. R...
. We wniosku Sędzia podniósł, że T. R. wraz z żoną nabyli od niego 4 lata temu nieruchomość przy ul. [...] w W. W długim okresie realizacji umowy Sędzia WSA Łukasz Krzycki...

I OZ 1203/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Skarga A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenia.

I SA/Kr 1798/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-17

określił M. Ś. zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., W wyniku...

I OZ 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. i K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. oddalić zażalenia J. B. i M. B., 2. odrzucić zażalenie [...] Sp. z o.o. w Warszawie

I OZ 33/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. oddalić zażalenia J. B. i M. B., 2. odrzucić zażalenie [...] Sp. z o.o. w Warszawie

I OZ 29/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. oddalić zażalenia J. B., M. B., K. B., 2. odrzucić zażalenie [...] Sp. z o.o. w Warszawie

I OZ 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. oddalić zażalenia J. B., M. B., K. B., 2. odrzucić zażalenie [...] Sp. z o.o. w Warszawie

I OZ 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. oddalić zażalenia J. B. i M. B., 2. odrzucić zażalenie [...] Sp. z o.o. w Warszawie

I OZ 1297/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Warszawa - Mokotów z dnia [...] listopada 1975 r., nr [...], na mocy której doszło do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w Warszawie przy ul. N. na rzecz...
, wydanych w sprawach dotyczących tej samej nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyraził opinię, iż odmowa przyznania J. B. przymiotu strony...

I OZ 1296/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Warszawa - Mokotów z dnia [...] czerwca 1978 r., nr [...], na mocy której doszło do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w Warszawie przy ul. N. na rzecz...
w sprawach dotyczących tej samej nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyraził opinię, iż odmowa przyznania J. B. przymiotu strony w postępowaniu...
1   Następne >   2