Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 1036/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-22

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy S. - p o s t a n a w i a - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia. W dniu 13...
., Nr [...] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy S., W skardze tej, poza zarzutami odnoszącymi się do zaskarżonego zarządzenia...

III SA/Wa 3020/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

i wyposażenie przechowalni owoców, zakup maszyn i urządzeń oraz linii sortującej. Nie wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji spowoduje konieczność sprzedaży nieruchomości...
drogowego generuje stratę, która pokrywana jest na bieżąco ze środków własnych Skarżącego - przede wszystkim uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości spółce R. Sp. z o.o....

II SA/Gd 16/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-06

na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr [...] położonej w Ż. stanowiącej własność...
zaskarżyła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na podstawie art. 37 ust...

II SA/Gd 17/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-06

na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr [...] położonej w Ż. stanowiącej własność...
zaskarżyła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na podstawie art. 37 ust. 2...

II SO/Gl 13/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

niejawnym sprawy z wniosku J. K. o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Miejskiej w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...
SA/Gl 837/17) wniosła o wstrzymanie wykonania tejże uchwały. Uzasadniła, że sprzedaż nieruchomości objętej uchwałą pozbawi ją dostępu do drogi publicznej., Wojewódzki Sąd...

I FZ 230/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-20

ze sprzedaży jego nieruchomości., W zażaleniu na powyższe postanowienie wniesiono o jego zmianę poprzez wstrzymanie wykonania decyzji ewentualnie uchylenie zaskarżonego...
w stanie faktycznym sprawy na skutek błędnej wykładni tego przepisu, wyrażającej się w przyjęciu, że chęć uniknięcia sprzedaży nieruchomości przez stronę celem wykonania...

I FZ 229/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-20

ze sprzedaży jego nieruchomości., W zażaleniu na powyższe postanowienie wniesiono o jego zmianę poprzez wstrzymanie wykonania decyzji ewentualnie uchylenie zaskarżonego...
w stanie faktycznym sprawy na skutek błędnej wykładni tego przepisu, wyrażającej się w przyjęciu, że chęć uniknięcia sprzedaży nieruchomości przez stronę celem wykonania...

III SA/Lu 157/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-04-28

jedynie poprzez sprzedaż nieruchomości gminnych, co spowoduje nieodwracalne zmiany w majątku skarżącej. Natomiast brak sprzedaży nieruchomości doprowadzi do utraty...
nieruchomości wchodzących w skład majątku gminy, a brak sprzedaży nieruchomości spowoduje utratę jej płynności finansowej. Natomiast zaniechanie przez skarżącą przedstawienia...

II SA/Rz 188/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-10

nie kłóci się z interesem publicznym. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej. W dniu rozprawy...
opłaty związanej ze sprzedażą nieruchomości, co do której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie decyzja ta podlega wykonaniu, zatem wniosek...

II SA/Rz 203/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-10

nie kłóci się z interesem publicznym. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej. W dniu rozprawy...
opłaty związanej ze sprzedażą nieruchomości, co do której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie decyzja ta podlega wykonaniu, zatem wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100