Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 1235/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

Nieruchomości Komercyjne' nr [...], udzielone na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w K. (także jako spółka), w części dotyczącej usług z klasy 36 - sprzedaż nieruchomości...
decyzją z dnia [...] grudnia 2007 r. Znak jest przeznaczony dla oznaczania usług - zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo...

VI SA/Wa 3272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości';, - w pkt 2 w pozostałej części wniosek oddalił;, - w pkt 3 przyznał K. sp. z o.o. z siedzibą w [...] od uprawnionego kwotę...
, takich jak: 'zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości'. Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie...

VI SA/Wa 501/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

promocyjne; w klasie 36: usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót, kupno, sprzedaż nieruchomości, doradztwo w sprawach majątku nieruchomego...
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, inwestycje kapitałowe oraz w klasie 39: usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, urządzeń biurowych i innych...

II GSK 147/15 - Wyrok NSA z 2016-06-14

publikacyjno-reklamowe, usługi promocyjne; w klasie 36: usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót, kupno, sprzedaż nieruchomości, doradztwo...
finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, inwestycje kapitałowe oraz w klasie 39: usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych...

VI SA/Wa 228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

nieruchomościami oczekują okazania im ofert sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Natomiast, udając się do firmy świadczącej usługi zarządzania majątkiem oczekują, że firma taka doradzi...
rynku nieruchomości, która później została zawężona i sprecyzowana do kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek., Z tych samych względów, zdaniem Skarżącej...

VI SA/Wa 617/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

również warunkowa umowę sprzedaży udziałów z 3 sierpnia 2005 r. przez A. i D. T. na rzecz M. i D. C. pod warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości; umowę spółki z 21 maja...
1999 r. zawartą przez E. i A. C. z D. i A. T. określającą firmę spółki jako [...] oraz umowę sprzedaży nieruchomości., W piśmie z dnia 16 lutego 2010 r. A. T. podnosił...

II GSK 2304/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

również warunkowa umowę sprzedaży udziałów z [...] sierpnia 2005 r. przez A. i D. T. na rzecz M. i D. C. pod warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości; umowę spółki...
z [...] maja 1999 r. zawartą przez E. i A. C. z D. i A. T. określającą firmę spółki jako AUTO-DAP oraz umowę sprzedaży nieruchomości., W piśmie z dnia [...] lutego 2010 r...

VI SA/Wa 995/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

, leasing, faktoring, działalność deweloperska z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, pośrednictwo, kupno - sprzedaż nieruchomości, wynajem mieszkań...
, zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, doładowywania telefonów typu 'prepaid', zawieranie umów...

VI SA/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

mieszkań, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane z kupnem i sprzedażą...
towarowy słowno - graficzny [...], przeznaczony do oznaczania usług w klasach:, 36: agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo...

VI SA/Wa 690/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

mieszkań, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane z kupnem i sprzedażą...
może prowadzić swoją działalność (inwestowanie w budowę i sprzedaż nieruchomości) na terenie [...]., Organ także uwzględnił interes uprawnionego do zarejestrowanego znaku...
1   Następne >   +2   +5   7