Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

czynności sprawdzających, iż w złożonym zeznaniu rocznym podatnik nie wykazał przychodów w łącznej kwocie 15.000 zł uzyskanych ze sprzedaży w 1998 r. nieruchomości, tj. 8...
przez niego sprzedaż nieruchomości zaliczyć do jednego ze źródeł przychodów, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej., Dyrektor Izby Skarbowej w S. po rozpoznaniu odwołania...

II FNP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek., Prawidłowo organy podatkowe pominęły w kosztach uzyskania przychodów roku 2000 r. wydatki na zakup materiałów budowlanych, samochodu...
z tytułu sprzedaży w 2000 r. nieruchomości, tj. ośmiu działek gruntu winny być opodatkowanie, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. w oparciu o art. 10...

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie go do ustalonego stanu faktycznego i przyjęcie, że przychody skarżącego z tytułu sprzedaży w 1997 r. nieruchomości, tj...
i ust. 2 u.p.d.d.o.f. poprzez ich błędną wykładnię i niezastosowanie do przychodów skarżącego z tytułu sprzedaży w 1997 r. nieruchomości tj. czternastu działek gruntu...

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

i w efekcie został pozbawiony własności tej nieruchomości, która pozostaje nadal we władaniu Skarbu Państwa. W przetargu ogłoszonym na sprzedaż tej nieruchomości cena wywoławcza...
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie...