Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że Prezes ANR jest uprawniony na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 1 ukur do rozstrzygania w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej...
jest nieruchomością rolną, co wyklucza jej sprzedaż bez zgody Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Organ ten powinien wyrazić zgodę na sprzedaż...

I OW 269/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie jako organowi właściwemu do jego rozpoznania., Agencja wskazała, że w przedmiotowej umowie sprzedaży...
. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość rolna z Państwowego Funduszu Ziemi. Z dniem 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 października 1991 r...

I OW 220/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-01

. M. z uwagi na sprzedaż nieruchomości, na terenie której wnioskodawca był dotychczas zameldowany. Organ, powołując się na oświadczenie G. M. wskazał, iż zameldowanie...
położenia Rodzinnego Domu Opieki w P. Po sprzedaży nieruchomości, na terenie której był zameldowany, P. M.został zameldowany na pobyt stały w G., w mieszkaniu należący...

I OW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

odpłatności następowało w drodze decyzji organu właściwego do sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi., Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w postanowieniu z dnia 28...
z reformą rolną i osadnictwem rolnym jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie należy do jednostek samorządu terytorialnego...

I OW 217/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-03

lat i nie ma możliwości powrotu pod wskazany adres z uwagi na sprzedaż nieruchomości osobie z nim niespokrewnionej. Od 16 czerwca 2016 r. B. P. przebywa w Schronisku...
przez organy pozostające w sporze wynika bowiem, że od wielu lat nie mieszka on w miejscu zameldowania na pobyt stały i nie ma możliwości powrotu do tej nieruchomości...

I OW 230/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

nieważności uchwały na gruncie prawa cywilnego skutkuje nieważnością umowy sprzedaży nieruchomości z [...] lipca 2015 r. przy ul. [...] w C., jako dokonanej przez Burmistrza...
zamieszkiwała, nie zamierza również tam powracać. Wynika to z faktu zawarcia z Miastem L. ww. umowy użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym...

I OW 222/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

z Miastem L. ww. umowy użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w C. przy ul. [...]. Potwierdza to również złożenie przez niego...
wody i odbiór ścieków z tej nieruchomości, a także deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy C. Nadto dziecko jednej z rodzin...

I OW 221/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

na terenie innej gminy. Zdaniem organu ww. stwierdzenie nieważności uchwały na gruncie prawa cywilnego skutkuje nieważnością umowy sprzedaży nieruchomości z [...] lipca 2015...
z Miastem L. ww. umowy użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w C. przy ul. [...]. Potwierdza to również złożenie przez nią...

I OW 262/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

ww. stwierdzenie nieważności uchwały na gruncie prawa cywilnego skutkuje nieważnością umowy sprzedaży nieruchomości z [...] lipca 2015 r. przy ul. [...] w C...
zamieszkiwała, nie zamierza również tam powracać. Wynika to z faktu zawarcia z Miastem L. ww. umowy użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym...

I OW 220/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

sprzedaży nieruchomości z [...] lipca 2015 r. przy ul. [...] w C., jako dokonanej przez Burmistrza Miasta L. bez wymaganego umocowania, o jakim mowa w art. 103 § 1 k.c. i każdej...
z Miastem L. ww. umowy użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w C. przy ul. [...]. Potwierdza to również złożenie przez niego...
1   Następne >   3