Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

OSK 998/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-10

, że przepis art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP /Dz.U. nr 86 poz. 433 ze zm./ stanowi, że sprzedaży kwater lub lokali...
, że dla czynności związanych ze sprzedażą kwater przewidziany jest tryb cywilnoprawny, również jeżeli chodzi o rozpoznanie wniosku o sprzedaż., Przepisy ustawy z dnia 30...

I OSK 1633/07 - Wyrok NSA z 2008-07-02

przygotowania nieruchomości do sprzedaży, i regulując zaległy czynsz. Wskazała, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa powinna sprzedać jej lokal, gdyż spełniała wszystkie...
[...] zł, tytułem zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. To, że taki wniosek został przez skarżącą wniesiony i to w okresie przed dniem [...]., tj...

II SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-21

zgodnie z art. 14 ust. 1 przez Agencję. Adaptacja taka jest bowiem inwestycją na cele mieszkalne i wiąże się ponadto z remontem nieruchomości., Skoro zatem zgodę...
po stronie inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział...

II SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

krewną wnioskodawczyni. Odnosząc się do faktu posiadania mieszkania w E. strona wyjaśniła, że ze względu na różnice w cenach rynkowych ww. nieruchomości nie miała możliwości...
zamiany lokali. Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży lokalu w E. nie pokryłyby bowiem wydatków związanych z zakupem nawet najskromniejszego lokalu w W. Ponadto...

I SA/Wa 736/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

nieruchomość. W związku z tym - z uwagi na posiadanie przez żonę wspomnianego wyżej lokalu własnościowego - S. W. mógł otrzymać wyłącznie przydział osobnej kwatery stałej...
. Odwołująca się zauważyła również, że w O. nie mieszka od [...] lat, mieszkanie to jest wynajmowane a ponieważ jest także w trakcie realizacji jego sprzedaży...