Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 224/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-30

o obszarze 1,68 ha, położonej we wsi P. Nastąpiło na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa...

II SA/Lu 974/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

przedmiotowych nieruchomości rzeczoznawca dokonał przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metodą porównywania parami. Do analizy przyjęto transakcje sprzedaży (47 aktów...
odpowiednią ilość działek oraz określił czynniki korygujące wartość nieruchomości., Analizie poddano 47 transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanych z terenu miasta R...

II SAB/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-20

administracji publicznej, co miało skutkować zablokowaniem jego praw, w tym możliwości sprzedaży nieruchomości. Jak wskazał, wnioskowana zgoda organu powinna mieć formę decyzji...
bezczynność oraz jego pozorowane działania, co doprowadziło do zablokowania prawa skarżącego do sprzedaży nieruchomości., W odpowiedzi na powyższą skargę Starosta...

II OSK 478/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71 ze zm...
., obecnie tytuł tego aktu prawnego brzmi: 'o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych, z przeprowadzeniem...

II SA/Rz 943/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

oraz środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości rolnej. Wnuk posiada samochód osobowy zakupiony w 2007 r., za pieniądze zarobione za granicą., Stosownie do art. 245...
, w wysokości miesięcznej netto 1 244 zł oraz dopłaty do produkcji rolnej. Jej składniki majątku obejmują dom, zabudowania gospodarcze i nieruchomość rolną, o powierzchni 3,5 ha...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

, że - jak sam wskazuje w swej skardze - zamiarem jego była sprzedaż części działki nr [...] jako nieruchomości nieuzbrojonej., Rada wyjaśniła także, iż w myśl art. 104...
uczestników postępowania na nowe nieruchomości. Brak jest zatem jakiejkolwiek przesłanki nakazującej wstrzymanie się od sprzedaży którejkolwiek z działek, uzyskanych...

II SA/Rz 317/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-17

września 2006r. uznała żądanie skarżącej za bezpodstawne i dołączyła doń kserokopię pisemnej umowy kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz plik dokumentów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji dotyczącej podziału nieruchomości -skargę...

II SA 470/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

jej kandydatem na nabywcę na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P....
Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, natomiast żądanie Mieczysława B. dotyczyło...

II OSK 3195/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

)., Do należności Agencji z tytułu dopłat stosuje się przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych (ust. 9)., Stosownie...
nie wszystkie nieruchomości miały bezpośredni dostęp do dróg, a w wyniku scalenia zaprojektowano funkcjonalną sieć dróg do wszystkich gruntów siedliskowych i rolnych...

IV SA/Wa 978/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

i wymianie gruntów, wykluczyć rejestru gruntowego i ustalić powierzchnię nieruchomości objętej scaleniem wyłącznie na podstawie powierzchni wykazanych w umowie sprzedaży...
nr [...] o pow. 0,25 ha gruntu oraz całą działkę nr [...] o pow. 0,75 ha. Przedmiotem sprzedaży była zatem ogólna powierzchnia 1 ha., dlatego własnością M. Ś. pozostała...
1   Następne >   +2   4