Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Bk 854/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-05

własności nieruchomości użytkowanej przez Szpital im. D. na rzecz Uniwersytetu Medycznego lub do sprzedaży z największą możliwą bonifikatą. Podjęta uchwała, zdaniem NSZZ...
się między innymi blisko 8 hektarowa nieruchomość wraz z infrastrukturą. Według § 3 ust. 1 Porozumienia Sejmik Województwa P. zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienia...

II SA/Sz 523/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-29

ust.1 postanowiono, że zagospodarowanie mienia likwidowanego Zakładu polegać będzie na: a/ sprzedaży lub oddaniu w dzierżawę majątku ruchomego, b/ oddaniu niezbędnych...
do prowadzenia działalności obiektów, lokali na podstawie umowy w najem lub dzierżawę; ust.2 sprzedaż, najem lub dzierżawa dokonywana będzie w trybie przetargu w pierwszej...