Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Wa 1521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

. W tym dniu dokonał bowiem zamiany nieruchomości z mamą - p. B.B. na gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości S. Umowa zmiany została dokonana w formie pisemnej...
bowiem, że została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży na rzecz R.G., na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A Nr [...]. Organ...

I OSK 1675/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

, iż ww. lokal stanowił jego własność tylko do dnia 10 stycznia 2009 r. W tym dniu dokonał bowiem zamiany nieruchomości z mamą - p. B.B. na gospodarstwo rolne znajdujące...
notarialnego zawartego w dniu 25 czerwca 2008 r. (k. 163-169) wynika bowiem, że została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży...