Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 1977/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

r. aktem notarialnym Rp A nr [...] stanowiącym umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr [...] przy ulicy [...] w W., Decyzją z dnia...
stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomoc tę przyznaje się jednorazowo na wniosek funkcjonariusza w służbie stałej (art. 108 ust. 1 i 2 ustawy)., Zgodnie z art. 109 ww...

II SA/Wa 1157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

A Nr [...] stanowiącego umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. Z., [...] A w W., o powierzchni użytkowej 83,10 m2 oraz kopię aktu notarialnego z dnia...
[...] kwietnia 2001 r. stanowiącego umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] [...] w W., o powierzchni użytkowej 92,50 m2, które nabyła zainteresowana., Pani B. V...

I OSK 1025/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość...
przedmiotowy lokal od swoich rodziców (Rep. A Nr 2385/00). Z kolei rodzice skarżącego nabyli ten lokal wraz z przynależnym garażem na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej...