Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

SA/Po 891/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-11-10

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...
nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ pozostawia organowi administracji państwowej rozstrzygnięcie komu z ubiegających się o wieczyste użytkowanie działki oddać...

II SA 6/82 - Wyrok NSA z 1982-02-25

sprzedaży nieruchomości z dnia 15 września 1975 r. nr Rp.A-I-8446/75, a nie z kwestionowanego postanowienia Sądu zabezpieczającego powództwo, które zostało następnie...
do otrzymania takiego zezwolenia dają jej uprawnienia zawodowe oraz fakt, że jest współwłaścicielką całej nieruchomości, w tym i warsztatu w 1/2, co wynika z aktu notarialnego...