Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 1905/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

jest sąd powszechny. W ocenie Prezesa UKE przedmiotem żądania skarżącej jest w istocie uregulowanie bezumownego korzystania z nieruchomości pozostającej w zarządzie...
z nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w sytuacji, w której to korzystanie już miało miejsce i jednocześnie brak jest podstawy prawnej dla tego korzystania...

II GSK 1631/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

, że przedmiotem umowy o świadczenie usług hotelowych nie jest sprzedaż bądź przekazywanie do używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Decyzją z dnia...
do przedsiębiorców, których przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż lub przekazanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych osobom trzecim do używania...

VI SA/Wa 1428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

, posiadając jedno radio i płacąc za nie abonament może obojętnie gdzie, w swojej nieruchomości, je podłączyć, zainstalować, znosząc na parter lub piętro. Powyższe został...
, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach...

III SA/Po 215/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

w zakresie okoliczności 1) przesłania informacji o nadaniu indywidualnego numeru abonenta, 2) wyrejestrowania odbiornika w związku ze sprzedażą w 2008 r. lokalu...
zobowiązany wskazał, że nie posiada dowodu wyrejestrowania odbiornika rtv, bowiem wyrejestrowanie nastąpiło ponad 10 lat temu, a nadto nieruchomość, w której znajdował...

III SA/Po 214/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

okoliczności 1) przesłania informacji o nadaniu indywidualnego numeru abonenta, 2) wyrejestrowania odbiornika w związku ze sprzedażą w 2008 r. lokalu...
, bowiem wyrejestrowanie nastąpiło ponad 10 lat temu, a nadto nieruchomość, w której znajdował się odbiornik, sprzedał., Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia...

VI SA/Wa 4000/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

, a także [...] - kontrolera finansowego działu nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono w lokalu odbiorniki: '(...) w pomieszczeniach biurowych stwierdzono osiem odbiorników...
rozpowszechniania lub rozprowadzania. Odbiorniki skarżącej nie były także przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania...