Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości deweloperskie (załącznik nr [...] do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia [...] września 2012 r...
z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., k. 304). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonał transakcji sprzedaży 150 000 akcji Spółki w tzw. okresie zamkniętym, który, zdaniem organu, trwał od dnia [...] września...
ze sprawozdania skonsolidowanego, w III kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży były o 20 min zł niższe niż wypracowane w tym samym okresie poprzedniego roku obrotowego...