Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Po 672/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-25

, Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił przywrócenia HR terminu do złożenia oświadczenia, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości...
ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą - w ciągu dwóch lat - na remont budynku mieszkalnego., W dniu [...] organ poinformował podatników, że przedmiotowe oświadczenie zostało...

I SA/Bk 1/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-16

[...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r...
dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r. Motywowała, że jest tak załamana faktem naliczenia podatku dochodowego, że nie mogła pozbierać...

I OZ 350/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

terminu do wniesienia skargi na zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej...
przy ul. [...] Nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Bd 699/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-13

na uchwałę Rady Miasta B. nr [...] z dnia [...] 200r. w sprawie sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić wniosek W dniu 29.01.2004 r. złożony został...
B. Nr [...] z dnia [...]2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych., W uzasadnieniu wniosku podano, że o decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...

I SA/Po 1243/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-06

z dokonanej sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia...
. z dnia [...]w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z dokonanej sprzedaży nieruchomości., Przedmiotowe postanowienie doręczono w dniu...

II FSK 163/14 - Wyrok NSA z 2016-03-02

prawo własności zabudowanej nieruchomości., Naczelnik Urzędu Skarbowego próbował podjąć czynności sprawdzające w zakresie rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży...
dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Tymczasem skarżący przebywa za granicą, a przed wyjazdem ustanowił pełnomocnika. Do dnia wyjazdu (początek stycznia 2013 r.), ani skarżącemu...

I SA/Kr 477/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia oddalić wniosek o przywrócenie terminu...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Gd 1305/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-02

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt...
podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, z uwagi na nieuzupełnienie przez skarżącą braku formalnego skargi., W dniu 15 grudnia 2014 r. U.K. wystąpiła...

I SA/Kr 495/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-09-28

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
. nr [...] określającej B. K. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22.731,00 zł z tytułu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości...

II SA/Wr 422/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

. Nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Ł. nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów p o s...
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Ł. nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów, z uwagi na brak wymaganego na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   9