Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Bd 1119/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

niezależności przedsiębiorcy w wyborze miejsca, w którym będzie prowadził sprzedaż (musiałby być np. właścicielem większości nieruchomości w mieście, co zapewniłoby mu względną...
się z odmową właściciela nieruchomości). Obiektywne ograniczenia związane ze zorganizowaniem punktu sprzedaży w tak krótkim czasie nie pozwalają uznać, że braku ogłoszenia...

II SA/Bd 1118/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

, w którym będzie prowadził sprzedaż (musiałby być np. właścicielem większości nieruchomości w mieście, co zapewniłoby mu względną swobodę wyboru miejsca, ewentualnie miałby...
. z siedzibą w K. oraz M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających...

II SA/Op 258/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-06

do spożycia w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości...
nie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości przedszkoli, szkół, internatów, domów...

III SA/Łd 543/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-07

z tym wpływem tej okoliczności na wypełnienie przesłanki w postaci zgody właściciela nieruchomości na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy...
2019 r. zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu nr III (3 U) większością głosów właścicieli lokali posiadających 65, 5% udziałów we własności nieruchomości...

III SA/Kr 11/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-06

zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednakże, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości os. [...] w K. wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem z dnia 03 marca 20098 o cofnięcie zezwolenia...
dla skarżącej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, gdyż brak było pozytywnej opinii ze strony zarządcy nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa w uchwale z dnia 6...

II GSK 853/10 - Wyrok NSA z 2011-09-15

uzasadniając, że H. K. nie posiada tytułu prawnego do lokalu, jak również jej zgody na sprzedaż alkoholu w nieruchomości, której jest współwłaścicielem w ¼ części...
. L. i D. R., a ta ostatnia sprzeciwiła się sprzedaży alkoholu w tej nieruchomości. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy SKO w K. zaskarżoną decyzją utrzymało swoje stanowisko...

II SA/Bd 705/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-28

zmiany owej regulacji, dostosowując w uchwale Nr XXXVI/20/06 Rady Miejskiej w [...] z dnia 26 lipca 2006 r. zakaz sprzedaży alkoholu do usytuowania nieruchomości...
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy [...], rozszerzając ów obszar o nieruchomości wzdłuż [...] naprzeciwko...

III SA/Lu 267/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

w [...] oznacza, że nieruchomość na której położony jest punkt sprzedaży nie może mieć wspólnej granicy z nieruchomością, na której znajdują się tzw. obiekty chronione wymienione...
na której położony jest punkt sprzedaży skarżącej tj. na ul. [...] w [...], nieruchomość na której usytuowany jest sklep [...] (działka nr [...]) graniczy bezpośrednio...

III SA/Lu 266/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

w [...] oznacza, że nieruchomość na której położony jest punkt sprzedaży nie może mieć wspólnej granicy z nieruchomością, na której znajdują się tzw. obiekty chronione...
nieruchomości na której położony jest punkt sprzedaży skarżącej tj. na ul. [...] w [...], nieruchomość na której usytuowany jest sklep firma B (działka nr [...]) graniczy...

III SA/Lu 265/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

, że nieruchomość na której położony jest punkt sprzedaży nie może mieć wspólnej granicy z nieruchomością, na której znajdują się tzw. obiekty chronione wymienione w § 2 ust. 1...
jest punkt sprzedaży skarżącej tj. na ul. [...] w L., nieruchomość na której usytuowany jest sklep [...] (działka nr [...]) graniczy bezpośrednio z przedszkolem (działka...
1   Następne >   +2   +5   +10   16