Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Po 703/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-30

, sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów...
obowiązek świadczeń rzeczowy, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Jak wynika przy tym z art...

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

prowadzą również jego rodzice., Aktem notarialnym rep. A nr 11/94, sporządzonym dnia 4 stycznia 1994 r. w Z.Ś., Piotr P. i jego żona nabyli od Zofii i Piotra M. nieruchomość...
Ł. w drodze umowy sprzedaży dalsze 3,49 ha gruntów rolnych, a umową dzierżawy z dnia 10 października 1994 r. skarżący przejął od Małgorzaty L. dodatkowe dwa hektary...