Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Bd 673/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

na osobę w rodzinie wynosi [...] zł. Ustalając dochód rodziny organ uwzględnił m.in. dochód skarżącej osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości w kwocie [...]zł., Od powyższej...
ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

IV SA/Wr 73/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-25

., Do akt sprawy załączyła akty notarialne zbycia nieruchomości i kupna mieszkania, a z ktorych wynika, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 stycznia 2016r., sporządzonej...
[...]zł i kwoty [...] zł w terminie do 1 lutego 2016 r., Strona stwierdziła, że całą kwotę za sprzedaż w/w nieruchomości, łącznie z zaliczką, otrzymała w miesiącu styczniu...

II SA/Bd 674/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku...
ma zostać przekształcona na działkę budowlaną. W tych okolicznościach, zdaniem organu, dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości należało doliczyć do dochodu rodziny...

II SA/Łd 695/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

., Odnosząc się do zarzutów odwołania dotyczących sposobu wydatkowania środków uzyskanych przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości i gruntów ornych, organ wskazał...
ma być to, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości położonej w O. przeznaczył na spłatę wcześniejszych długów oraz na remont mieszkania i na przeprowadzkę. Skarżący...

II SA/Łd 696/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

uzyskanych przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości i gruntów ornych, organ wskazał, że z treści przepisów ustawy o pomocy społecznej jednoznacznie wynika, że do dochodu...
do tych świadczeń. Uzasadnieniem jego stanowiska ma być to, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości położonej w O. przeznaczył na spłatę wcześniejszych długów oraz na remont...

II SA/Łd 697/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

uzyskanych przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości i gruntów ornych, organ wskazał, że z treści przepisów ustawy o pomocy społecznej jednoznacznie wynika, że do dochodu...
prawa do tych świadczeń. Uzasadnieniem jego stanowiska ma być to, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości położonej w O. przeznaczył na spłatę wcześniejszych długów...

III SA/Kr 1337/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-16

sprawy oświadczeniach zawiera w sobie kwotę przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, a jeżeli tak, to czy w sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania art. 21...
, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostały w całości wpłacone do banku na poczet zadłużenia. W związku ze wskazaniami zawartymi w decyzji Samorządowego Kolegium...

III SA/Gd 681/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-28

Skarbowego stwierdził, że osiągnięty przez stronę dochód ze sprzedaży nieruchomości, wykazany w deklaracji podatkowej PIT-39 za 2011 r., stanowi dochód, o którym mowa...
Skarbowego wynika, że dopiero jak nie przeznaczy dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe do 31 grudnia 2013 r., będzie on stanowił dochód podlegający...

II SA/Rz 983/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-12

, że przekazał w dniu [...] stycznia 2020 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. kopie wszystkich aktów notarialnych, zarówno ze sprzedaży nieruchomości...
przelał ww. środki pieniężne. Skarżący stwierdził więc, że nie jest prawdą, iż w dalszym ciągu dysponuje środkami pieniężnymi ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych...

II SA/Bk 143/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-12

organu, w najbliższym czasie zamierza ona sprzedać kolejną nieruchomość. Uzyskany ze sprzedaży dochód umożliwi spłatę zadłużenia. Ponadto w ocenie organu, skarżąca...
na okoliczność wydatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, w maju 2007 r., chociaż twierdzi, iż za uzyskane pieniądze wyremontowała dom w K., wybudowała...
1   Następne >   +2   +5   +10   65