Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Po 213/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-27

sprzedaży części nieruchomości na rzecz Sp. z o.o. 'A'., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania podatnika A.X., decyzją z dnia [...] listopada...
przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu [...] grudnia 2011 r. pomiędzy podatnikiem A.X., a Sp. z o.o. 'A',, 4) wypis z CEIDG przedsiębiorcy A.X. według stanu...

I SA/Bd 463/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-20

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości oraz nie wydatkowała przychodu ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit...
się do podatników, którzy przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 1619/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

działanie w ramach marketingu i reklamy dla osiągnięcia celu, jakim jest sprzedaż nieruchomości w całości lub części. Strony rzeczonej umowy postanowiły wnieść udziały...
, iż na przestrzeni lat 2005-2013 podatnik dokonał 38 transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości (bądź udziałów) lokalowych, gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. Przychody...

I SA/Lu 466/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-17

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2002 r. - oddala skargę Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby...
z tytułu sprzedaży w 2002 r. nieruchomości w kwocie 9.875 zł - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Naczelnik...

I SA/Lu 209/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-09

złożyły się: cena nieruchomości - [...] zł oraz koszty sprzedaży - [...] zł., Po dokonaniu analizy treści opisanych wyżej aktów notarialnych organ podatkowy pierwszej...
z zakupem i sprzedażą nieruchomości podniósł, że zarówno sprzedaż jak i odkup są czynnościami odpłatnymi, ponieważ wiążą się z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży rzeczy...

II FSK 1650/11 - Wyrok NSA z 2013-01-31

Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2010 r., dotyczącej kwestii ustalenia kosztu uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą wniesionych aportem nieruchomości., Przedstawiając...
pytanie:, W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodu spółki celowej z tytułu ewentualnej sprzedaży przez tą spółkę nieruchomości lub ich części wniesionych...

II FSK 3634/16 - Wyrok NSA z 2018-12-19

z czym wygasła decyzja o pozwoleniu na budowę, natomiast nieruchomość od ok. 8 lat jest przeznaczona na sprzedaż jako zupełnie zbędna dla Skarżącej, wobec tego podjęte...
;, - iż przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży przy jednoczesnym zarejestrowaniu jako przedmiotu działalności 'kupna i sprzedaży nieruchomości' skutkuje zajęciem...

I SA/Kr 270/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-09

. nr [...] określającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 7.497,00 zł. uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości położonej w Skawinie ., Od powyższej decyzji M. L...
. Aspekt ten zdaniem Strony nie został wzięty pod uwagę przez organy skarbowe przy określaniu zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości...

I SA/Rz 231/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-05-13

. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości składającej się z działek nr 1182 i 1183 dla której prowadzona jest księga wieczysta kw. Nr 18177...
., Powyższe świadczy, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła na podstawie art. 118 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934r. Prawo upadłościowe (tj. Dz.U....

I SA/Bd 415/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
. nr [...]określającą Jarosławowi W. wysokość podatku dochodowego za 2002 r., z tytułu sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy powołał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100