Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Go 238/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-25

, zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr [...] umowa przedwstępna sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w [...], składającej się z działek oznaczonych...
na nabycie przedmiotowej nieruchomości., W dniu [...] grudnia 2010r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] została zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości o łącznej...

I SA/Gd 2217/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, działalność w zakresie architektury...
z udziałami przypadającymi współwłaścicielom w celu zniesienia współwłasności, ale nie w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży i uzyskania wyższej ceny sprzedaży...

III SA/Po 717/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

, uiszczonego w kwocie ... zł wraz z odsetkami. Według wnioskodawcy, umowa sprzedaży nieruchomości miała charakter pozorny i jako taka jest bezwzględnie nieważna, gdyż zarówno...
sprzedającemu - .... Z załączonych do wniosku oświadczeń wynika, że ... zarówno w 2009 r., jak i wcześniej nie chciał ani nie sprzedał nieruchomości, a wspomniana umowa sprzedaży...

II FSK 1736/16 - Wyrok NSA z 2018-06-27

sprzedaży nieruchomości zabudowanej o powierzchni 582 m² położonej w T. przy ul. K., zwarta dnia 7 maja 2009 r. pomiędzy nim a sprzedającym - K. R. ma charakter pozorny...
nieruchomości, a wspomniana umowa sprzedaży z dnia 7 maja 2009 r. była pozorna, natomiast skarżący nie kupował ww. nieruchomości., Decyzją z dnia 17 listopada 2014 r...

I SA/Po 725/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-16

cywilnoprawnych z tytułu nabycia wskazanej nieruchomości, podnosząc ,że umowa sprzedaży nieruchomości miała charakter pozorny i jako taka jest bezwzględnie nieważna...
nieważności umowy sprzedaży nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...]. Z uzasadnienia tego orzeczenia wynika, że we wskazanej sprawie powód stał się następcą zmarłego...

I SA/Gl 339/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

sprzedaży nieruchomości Miastu G.. Uzasadniając to rozstrzygnięcie, organ odwoławczy wskazał, iż wniosek podatnika z dnia 27 września 2005 r. o zwrot nadpłaty w podatku...
z 2005 r. ze zm., dalej: upcc), a skoro tak to czynność ta podlegała opodatkowaniu na podstawie przepisów upcc, jako umowa sprzedaży nieruchomości., Organ odwoławczy oparł...

I SA/Gd 1733/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, iż w dniu sprzedaży nieruchomości nie posiadała wiedzy, że transakcja podlega...
. Spółka otrzymała fakturę VAT nr [...] z 27 listopada 2020 r., zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości gruntowej została zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT...

I SA/Op 581/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-22

nieruchomości i praw użytkowania wieczystego z dnia 31 grudnia 2013 r. Repertorium A nr [...], który to podatek został naliczony od tej części ceny sprzedaży, której przedmiotem...
. A nr [...]) wynikało, że wyniku zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r. umowy sprzedaży i umowy sprzedaży warunkowej skarżąca nabyła od C Sp. z o.o. następujące nieruchomości...

I SA/Gd 2218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, działalność w zakresie architektury...
z udziałami przypadającymi współwłaścicielom w celu zniesienia współwłasności, ale nie w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży i uzyskania wyższej ceny sprzedaży...

I SA/Gd 2219/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, działalność w zakresie architektury...
z udziałami przypadającymi współwłaścicielom w celu zniesienia współwłasności, ale nie w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży i uzyskania wyższej ceny sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   100