Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Lu 121/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

', a następnie ich sprzedaży nieruchomości oraz kwot na rachunkach bankowych., Skarżący zarzucał, iż Kolegium dało wiarę wyjaśnieniom zawartym w piśmie Naczelnika Urzędu...
, ani tym bardziej nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy, niezależnie od uznania braku podstaw do wzruszenia zaskarżonej decyzji, podniósł, iż nie mógł...

I SA/Lu 114/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

, ani też odbierana przez organ egzekucyjny, ani tym bardziej nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy, niezależnie od uznania braku podstaw do wzruszenia zaskarżonej...
, jak to określił 'przedmiotowych pojazdów', a następnie ich sprzedaży., Skarżący zarzucał, iż Kolegium dało wiarę wyjaśnieniom zawartym w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I SA/Lu 122/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

przeprowadzonych w toku egzekucji zajęć i sprzedaży nieruchomości oraz kwot na rachunkach bankowych ., Dodał także, iż organ odwoławczy nie zbadał, czy organ egzekucyjny...
, pod dozorem jego pracownika. Nie była ona natomiast odebrana przez organ egzekucyjny, ani nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy, niezależnie...

I SA/Lu 115/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

przeprowadzonych w toku egzekucji zajęć i sprzedaży nieruchomości., Dodał także, iż organ odwoławczy nie zbadał, czy organ egzekucyjny nie naruszył przepisu art. 98§4...
transportowej skarżącego, pod dozorem jego pracownika. Nie była ona natomiast odebrana przez organ egzekucyjny, ani nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy...

I SA/Lu 120/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

jego pracownika. Nie była ona natomiast odebrana przez organ egzekucyjny, ani nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy, niezależnie od uznania braku podstaw...
zajęcia, jak to określił 'przedmiotowych pojazdów', a następnie ich sprzedaży., Skarżący zarzucał, iż Kolegium dało wiarę wyjaśnieniom zawartym w piśmie Naczelnika Urzędu...

I SA/Lu 119/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-07

zajęć i sprzedaży nieruchomości., Dodał także, iż organ odwoławczy nie zbadał, czy organ egzekucyjny nie naruszył przepisu art. 98§4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r...
jego pracownika. Nie była ona natomiast odebrana przez organ egzekucyjny, ani nie zlecono jej sprzedaży., Końcowo już - organ odwoławczy, niezależnie od uznania braku...

I SA/Kr 1238/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

, ustalono na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 1 czerwca 2000r., zawartej pomiędzy kupującym S. K. a sprzedającymi J. S. i A. Ł.. Organ podatkowy uznał, iż ww. umowa...
z nich wniosków niemających poparcia w zgromadzonej dokumentacji, tj.: nieprawidłowego uznania, że umowa sprzedaży z dnia 1 czerwca 2000r. była skuteczna i nastąpiło przeniesienie...

I SA/Lu 183/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-08

podatkowy poborcy. Również analiza dowodów sprzedaży znajdujących się w aktach egzekucyjnych nie potwierdziła sprzedaży przedmiotowych naczep. Dowody sprzedaży zawarte...
, a warunkiem wyrejestrowania jest pozostawanie właścicielem pojazdów., Zawartego w odwołaniu stanowiska o sprzedaży egzekucyjnej naczep nie potwierdzają też przedłożone...

I SA/Łd 1216/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-10

z wyrejestrowaniem wskutek np. złomowania, kradzieży, czy też sprzedaży środka transportowego. Organ powołał art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu...
. SKO podniosło również, że z przedłożonego przez Spółkę aktu notarialnego wynika jedynie ogólnie, że sprzedażą objęte zostały środki transportu, bez wskazania...

I SA/Lu 632/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-21

pochodzące z lat daleko poprzedzających wydanie uchylanej decyzji i zaleciło wyjaśnienie, czy sporne naczepy nie były przedmiotem sprzedaży egzekucyjnej albo nie przeszły...
właściciela pojazdów, nie nastąpiło ich przerejestrowanie, wyrejestrowanie bądź złomowanie. Pojazdy nie zostały odebrane podatnikowi, nie dokonano też ich sprzedaży w toku...
1   Następne >   +2   4