Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ol 419/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018r. oddala skargę. Państwowe...
Odwoławczego w z '[...]'r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 rok., Jak wynika z przekazanych akt sprawy i uzasadnienia...

I SA/Ol 714/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. oddala skargę. Decyzją z [...] Wójt Gminy [...] (dalej...
w podatku od nieruchomości na 2018 r. w kwocie 25.609,00 zł, przyjmując do opodatkowania m.in. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 29.766...

I SA/Ol 712/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Decyzją z [...] Wójt Gminy [...] (dalej...
w podatku od nieruchomości na 2016 r. w kwocie 25.013,00 zł, przyjmując do opodatkowania m.in. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 29.766...

I SA/Ol 713/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r. oddala skargę. Decyzją z '[...]' Wójt Gminy [...] (dalej...
w podatku od nieruchomości na 2017 r. w kwocie 25.013,00 zł, przyjmując do opodatkowania m.in. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni...

I SA/Ol 198/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015, 2016, 2017 i 2018 r. oddala skargi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo A. (dalej jako: Nadleśnictwo, skarżący...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015 - 2018., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych kontroli Sądu...

I SA/Ol 389/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-06

od nieruchomości za lata 2015, 2016, 2017, 2018 oddala skargi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo J. (dalej jako: Nadleśnictwo, skarżący, strona, podatnik...
w podatku od nieruchomości za lata 2015 - 2018., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych kontroli Sądu, Nadleśnictwo jest zarządcą...

I SA/Ol 571/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-23

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014r., 2015r., 2016r. i 2017r. 1. uchyla zaskarżone decyzje oraz decyzje organu pierwszej instancji, 2. zasądza...
Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo A (dalej: 'strona', 'Lasy Państwowe'. 'Nadleśnictwo' lub 'skarżący') zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata...

III SA/Po 244/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

, poz. 613 ze zm.), uchwały Rady Gminy Nr [...] z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp...
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) i Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna...

I SA/Ol 501/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-18

Państwowe Nadleśnictwo A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r...
) z '[...]'r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016r., Jak wynika z przekazanych akt sprawy i uzasadnienia rozstrzygnięcia poddanego...

I SA/Ol 502/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-18

Państwowe Nadleśnictwo A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r...
) z '[...]'r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017r., Jak wynika z przekazanych akt sprawy i uzasadnienia rozstrzygnięcia poddanego...
1   Następne >   +2   +5   9