Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Gd 736/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-05

stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości...
, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia...

III SA/Łd 491/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-15

się trudności w regulowaniu zobowiązań przez spółkę, co spowodowało konieczność sprzedaży nieruchomości, na której mieściła się jedna ze stacji benzynowych prowadzonych...
przez spółkę. W tym celu 18 listopada 2009 r. doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z firmą E. sp. z o.o. z siedzibą w C.. Spółka E. wpłaciła zadatek...

I SA/Lu 845/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-19

miejsce po dokonaniu transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości, to jest po dniach 18 listopada 2005 r. w przypadku nieruchomości w W. oraz 26 stycznia 2006 r. w przypadku...
. ponad dwa lata po sprzedaży nieruchomości kolejnej osobie. W ocenie spółki po takim upływie czasu biegły nie mógł dokonać rzetelnej wyceny nieruchomości, gdyż nie znał...

I SA/Lu 249/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-29

powiązania kapitałowe zaniżyła wartość sprzedaży na rzecz “[...]' spółki z o.o. następujących składników majątkowych:, - prawa wieczystego użytkowania nieruchomości...
zbadania prawidłowości ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości maszyn i urządzeń powołano na podstawie art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej biegłych rzeczoznawców...

III SA/Wa 1876/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży należącej do niej nieruchomości. Na przedmiotową sprzedaż Skarżąca uzyskała zgodę Ministra Skarbu Państwa, a jednym z warunków...
zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest uregulowanie zaległych zobowiązań wobec Urzędu Celnego. Po spłacie należności Skarżąca przede wszystkim...

V SA/Wa 3171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

. Obowiązek spłaty tej kwoty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej i w efekcie do jej likwidacji...

V SA/Wa 1620/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

wydane w wyniku toczących się postępowań. Obowiązek spłaty tej kwoty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia...

V SA/Wa 2420/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

w wyniku toczących się postępowań. Obowiązek spłaty tej kwoty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej...

V SA/Wa 2419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

w wyniku toczących się postępowań. Obowiązek spłaty tej kwoty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej...

V SA/Wa 883/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

wydane w wyniku toczących się postępowań. Obowiązek spłaty tej kwoty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   69