Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I FSK 396/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-27

sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług za pobrany i niewpłacony podatek od towarów i usług z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości postanawia zwrócić skargę...

II SAB/Lu 69/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-17

A. W. - K. o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. N. na bezczynność Burmistrza Miasta J. w przedmiocie sprzedaży działki w drodze...

II FSK 863/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

powołane postanowienie dotyczy umowy sprzedaży nieruchomości, to zawarta w nim argumentacja znajduje pełne zastosowanie w odniesieniu do czynności udzielania pełnomocnictw...

II FSK 860/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

przewidzianej przez prawo miejscowe. Aczkolwiek powołane postanowienie dotyczy umowy sprzedaży nieruchomości, to zawarta w nim argumentacja znajduje pełne zastosowanie...

I FSK 1146/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

niezabudowaną działkę gruntową, która mogła zostać zabudowana drogą. Tym samym sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej...
z uwagi na błędne uznanie dokonanej przez siebie sprzedaży działek za zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT., 1.3. Rozważania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Ol 278/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-13

wskazał, że jest ona spowodowana sprzedażą w dniu 31 stycznia 2009 r. budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na rzecz Spółki B z siedzibą...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r. I. uchyla...

I SA/Sz 197/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-07

[...] od nieruchomości położonej w B., a nabytej przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...]. Jednak, w dniu 30 grudnia 2003 r. Spółka złożyła korektę deklaracji na podatek...
[...] określającej wymiar podatku od nieruchomości za 2003 r., W sprawie tej ww. decyzją z dnia [...] organ podatkowy powiększył wymiar podatku o kwotę...

II FSK 793/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

nr 144 poz. 930/. Ponieważ działalność spółki polegała na sprzedaży usług transportowych, elektrycznych, budowlanych, a od miesiąca grudnia 1999 r. dokonywano sprzedaży...
stacji paliw. Usługi te nie wchodzą w zakres usług związanych z nieruchomościami, o których mowa w sekcji K Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/, wymienionych...

V SA/Wa 281/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

, że skarżący jest rozwiedziony i ma córkę. Posiada dom z siedliskiem oraz nieruchomość rolną o powierzchni ok. 5 ha i wartości 300.000 zł, a także udział w mieszkaniu...
powyżej 5.000 zł. Jako jedyne źródło dochodu skarżący wskazał rentę w wysokości 1.000 zł. Dodał, że zamierza sprzedać nieruchomość rolną, aby pokryć zobowiązania wobec...

III SA/Gl 2001/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-25

gospodarczą, przedmiotem której jest sprzedaż artykułów AGD i RTV - jej miesięczne dochody z tego tytułu oscylują w granicach około [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca...
na rzecz banku - w wysokości [...] zł., Poza tym, skarżący nie ma żadnych innych nieruchomości, ruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, ani przedmiotów...
1   Następne >   2