Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Bd 856/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-08

na wynajmie i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, jednakże okoliczności towarzyszące czynności zakupu nieruchomości, nie wskazują na to, aby zaistniał bezpośredni...
oraz różne stopnie niepełnosprawności. Jednym z zasadniczych profilów działalności firmy jest wykonywanie czynności z zakresu najmu, dzierżawy, kupna-sprzedaży nieruchomości...

III SA/Łd 522/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-14

jest pogląd organów, że egzekwowanie zaległych należności może nastąpić przez sprzedaż nieruchomości, na której zamieszkują wnioskodawczyni wraz z rodziną. Sprzedaż...
, czy egzekwowanie zaległych należności przez sprzedaż nieruchomości, tej na której skarżąca zamieszkuje z rodziną, nie jest sprzeczne z jej interesem, jak i interesem publicznym...

IV SA/Wa 1851/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

przez rzeczoznawcę nieruchomości są rzeczywiście podobne., Na podstawie zestawienia transakcji kupna-sprzedaży gruntów zawartych na s. 11-12 operatu szacunkowego...
., dalej: k.p.a.), oraz art. art. 9a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518, dalej: u.g.n.), po rozpatrzeniu...

V SA/Wa 30/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

amortyzacji., Wnioskodawca, ze względu na brak środków na utrzymanie, rozważa zbycie, na podstawie umowy sprzedaży, gruntu zabudowanego budynkiem (dalej: nieruchomość). Cena...
niepełnosprawnych wspólnicy spółki cywilnej, których następcą jest Skarżąca spółka, kupili niezabudowaną nieruchomość gruntową (dalej: grunt), położoną w M. Grunt - jak twierdzi...

II SA/Sz 1040/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-27

możliwości zastosowania innych ulg, takich jak odroczenie terminu płatności, a posiadane przez dłużnika nieruchomości znajdują się w stanie deweloperskim. Ich sprzedaż pomimo...
., W rzeczywistości, posiadane przez wnioskodawcę nieruchomości znajdują się w stanie deweloperskim. Ich sprzedaż, pomimo kilkuletnich prób, nie została nigdy sfinalizowana., Co istotne...

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

, na podstawie umowy sprzedaży, gruntu zabudowanego budynkiem (dalej: nieruchomość). Cena uzyskana ze zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej cenie budynku...
nieruchomość gruntową (dalej: grunt), położoną w M. Grunt - jak twierdzi wnioskodawca - został zaliczony do środków trwałych, lecz nie podlega amortyzacji, bowiem takiej...

V SA/Wa 1833/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:, a. ze sprzedaży papierów wartościowych,, b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa...
jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki...

V SA/Wa 2767/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji...
w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due...

III SA/Wa 2005/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

przez administracyjny organ egzekucyjny - prowadził egzekucję z tej nieruchomości o informację co do jej ostatecznego wyniku. Zobowiązał również organ do załączenia akt...
majątku spółki podlegające sprzedaży, umożliwiając tym samym stronie zapoznanie się z zawartymi w nich dokumentami., W wykonaniu powyższego wyroku, decyzją...