Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II SA/Bk 241/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-08

, gdy stowarzyszenie korzystając z gminnych obiektów sportowych pobiera opłaty za reklamy, sprzedaż biletów, wynajęcie boiska, oznacza to, że prowadzi działalność gospodarcza...
sportowych pobiera opłaty za reklamy, sprzedaż biletów, wynajęcie boiska oznacza to, że prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Podkreślić należy...

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

. administruje nieruchomościami zabudowanymi, położonymi m.in. w C. przy ulicy Ś. [...] oraz że budynek przy ulicy Ś. [...] jest własnością spółki., Organ stwierdził...
[...] zł z tytułu wyżej wskazanej sprzedaży., Zdaniem Wojewody zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Miejska C.. Z informacji zawartych na stronie internetowej TBS C. wynika, że spółka od dnia 1 kwietnia 1998r. administruje nieruchomościami zabudowanymi, położonymi m.in....
zł z tytułu wyżej wskazanej sprzedaży., Zdaniem Wojewody P. zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r...

IV SA/Po 1366/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

, wynajmował nieruchomość gminną, będącą boiskiem sportowym i Klub uzyskiwał z tego tytułu dochód, to znajduje zastosowanie art. 24 f. ust 1 u.s.g., a w konsekwencji następuje...
nieruchomość gminną będącą boiskiem sportowym w [...] i uzyskiwał z tego tytułu dochód., W uzasadnieniu do projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego W. wskazano, że boisko...