Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Sz 637/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-17

rzeczoznawcy przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy.Bez znaczenia w tym zakresie jest cena sprzedaży nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
oraz sprzedażą tej nieruchomości., W odwołaniu od powyższej decyzji, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. stwierdziła, ze w decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu...

II SA/Gd 139/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-18

2001 r. K. D. zbył w drodze umowy sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w N., Gmina, działkę nr [...] obszaru 8,75 ha. Wójt Gminy wszczął z urzędu postępowanie...
przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta z A w grudniu 1998 r., w umowie tej określono cenę sprzedaży na 218.750 zł. Taka była też, zdaniem skarżącego wartość...

II SA/Sz 758/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-28

daty sprzedaży nieruchomości, co z kolei nie dawało podstaw do przyjęcia sporządzonego dla potrzeb postępowania operatu, jako zgodnego z wymaganiami ustawodawcy., W toku...
., zaś zbycie (sprzedaż nieruchomości) nastąpiło w dniu [...]r., tj. przed upływem pięcioletniego okresu od wejście w życie planu., Stwierdziwszy zaistnienie wszelkich...

II SA/Kr 1488/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-06

). Dla celów opracowania wyselekcjonowano 14 transakcji umów kupna-sprzedaży nieruchomości o charakterze i parametrach najbardziej zbliżonych do nieruchomości wycenianej...
, w uzasadnieniu decyzji wskazano, że dla celów opracowania wyselekcjonowano 14 transakcji umów kupna - sprzedaży nieruchomości, podczas gdy w operacie rzeczoznawcy na stronie 10...

II SA/Wr 522/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

oraz co do przyjętych atrybutów dotyczących wycenianej nieruchomości. W rozpatrywanej sprawie wartość nieruchomości z dnia sprzedaży, czyli okresu obecnie obowiązującego miejscowego...
., Kolegium oceniło, że został spełniony warunek wynikający z art. 37 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości...

II SA/Łd 492/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

przyjętej metody wyceny, rzeczoznawca majątkowy przeanalizował transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących przedmiotem prawa własności, położonych...
wyniósł 0% miesięcznie. Dla potrzeb wyceny działek dla spełnienia wymogów przyjętej metody wyceny, rzeczoznawca majątkowy przeanalizował transakcje sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Wa 1399/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

nieruchomości z uwzględnieniem jej przeznaczenia sprzed zmiany planu i transakcje według cen oraz daty sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości...
złożonych przez pełnomocnika Stron. Pozyskano odpis aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości, przeprowadzono także rozprawę administracyjną., W ocenie organu...

II SA/Wr 573/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-27

% wzrostu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 4 ustawy). Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży (art. 37 ust. 1 zd. 1...
przedmiotowej nieruchomości był W. M. T. (odpis zupełny z prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla [...] księgi wieczystej nr [...] oraz umowa sprzedaży z dnia 27 marca 2004 r., akt...

IV SA/Wa 2837/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

w zakresie opisu przy piśmie z [...].06.2016r., Rzeczoznawca wskazał, że analiza transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych...
, do porównań należy wykorzystać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa lata...

I SA/Po 392/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-18

transakcji nieruchomościami, natomiast do wyceny nieruchomości po podziale 10 transakcji. Cechy rynkowe, wpływające na poziom uzyskiwanych cen sprzedaży na rynku oraz ich wagi...
sprzedaży podzielonych nieruchomości. Skarżący dokonał sprzedaży działek za ustaloną w porozumieniu cenę [...] zł za m˛ nieruchomości. Powyższe powinno przede wszystkim...
1   Następne >   +2   +5   +10   30