Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Bd 78/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-02-19

, co czyni bezprzedmiotowym dalsze prowadzenie postępowania w stosunku do spółki., Do sprzeciwu załączono m.in. kserokopię aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r., poz. 2325)-dalej jako p.p.s.a.-z uwagi na fakt, że wnosząca sprzeciw zbyła nieruchomość, której dotyczy skarżona decyzja...