Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

I OSK 1511/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze...
nieruchomości następuje zawarcie umowy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji nie budzi wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu...

II SAB/Sz 45/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-21

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej postanawia: odrzucić skargę. M. J...
. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. ze skargą na bezczynność Burmistrza Miasta N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości...

II SA/Gd 43/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-02

ze skargi P. S. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym i skargi...
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym oraz na postępowanie urzędnika., Skargę wniesiono w następujących...

II SA/Ol 820/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-18

listopada 2013r. skargi T. R. na zarządzenie Wójta Gminy A nr '[...]' z dnia '[...]' w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych postanawia: odrzucić skargę...
nr '[...]'w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy A, w tym m.in. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej...

I SA/Kr 139/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-30

z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, zgodnie z aktem notarialnym rep...
oraz E. i P. małżonkami P. sprzedaży na rzecz M.D.:, 1) wszystkich swoich udziałów w nieruchomości utworzonej z działki nr [...] o powierzchni 976 m2 z zabudowaniem oraz, 2...

I OSK 785/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

określenia szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części...
szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części. Prokurator...

II SA/Gd 471/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. i K. G. na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r., Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Nr VII/84/2019 Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości., Zarządzeniem z dnia 24...

I OSK 313/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

/Gd 879/10 odrzucającego skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...
w Gdańsku odrzucił skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...

II SA/Go 5/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży postanawia: odrzucić skargę. Gmina [...], reprezentowana przez Burmistrza, wniosła...
) podjętej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W skardze zarzucono naruszenie:, 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100