Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VII SA/Wa 161/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

. - nazwanej umową o dzieło - zobowiązuje się do doprowadzenia do sprzedaży nieruchomości, zawarcia umowy przenoszącej własność, planowania spotkań., Skarżąca miała zatem swoim...
do zawarcia umowy głównej - sprzedaży nieruchomości., Z akt sprawy nie wynika by skarżąca zawarła umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o której mowa w ustawie z dnia 21...

III SA/Wr 682/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-27

. (należność główna, odsetki, koszty - dane z projektu planu podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości). W stosunku do zobowiązanego nie było prowadzone...
ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji, [..] zadłużenia może zostać uregulowane. W związku z powyższym, analizując ponownie całość zgromadzonego materiału w sprawie...

II GSK 1604/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

i ich działalności, poprzez prezentowanie na stronie internetowej [...] oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych...
wydania decyzji organu I instancji, tj. do [...] października 2018 r., na stronie internetowej [...] oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży...

II SA/Sz 686/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-01

i powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; utrzymania należytego sianu higienicznego nieruchomości; warunków przechowywania i sprzedaży żywności...
[...] Szkół [...] w G. a nie dyrektor tej szkoły jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na terenie nieruchomości oddanej w trwały zarząd ww...

II GSK 200/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

, dostosowaną do potrzeb tej grupy ofertę produktów i usług. Podniosła, że jest podmiotem uczestniczącym w tym programie jedynie w tym znaczeniu, że dokonując sprzedaży...
w zaskarżonej części., Odwołując się do orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazał, że programy lojalnościowe zapewniają nie tylko podniesienie sprzedaży i często osłabienie...

II GSK 97/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

apteki i tym samym intensyfikację sprzedaży produktów będących w jej ofercie., Pismem z dnia 22 lutego 2012 r. Spółka poinformowała, że nie jest organizatorem 'Programu 60...
przez Spółkę jest podmiotem uczestniczącym w ww. programie jedynie w tym znaczeniu, że dokonuje sprzedaży określonych produktów, nierefundowanych ze środków publicznych...

II GSK 2269/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

', na których w tzw. modułach reklamowych zamieszczono zdjęcia produktów leczniczych i suplementów diety wraz z ich krótkim opisem oraz ceną sprzedaży;, b) wystawienie w izbie...
, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych, wraz z ich krótkim opisem i ceną sprzedaży;, f) zamieszczenie w izbie ekspedycyjnej ww. apteki plakatu o treści: 'Informujemy...

II GSK 3204/17 - Wyrok NSA z 2019-11-27

argumentowała, iż cała powierzchnia elewacji nieruchomości, w której znajduje się Apteka należy do właściciela przychodni '[...]', a Spółka jako najemca nie może odpowiadać...
środków, jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży ww. produktów w danej aptece lub punkcie aptecznym. Organ stwierdził, że apteka od nieustalonego czasu uczestniczy...

II GSK 521/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

przez pacjentów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych produktów dopuszczonych do sprzedaży w aptece, co miało skutkować zwiększeniem sprzedaży...
pomiędzy klientem, a przedsiębiorcą prowadzi w rezultacie do wzrostu sprzedaży oferowanych towarów lub usług, często osłabiając pozycję konkurencji, jak również zapewniając...

VI SA/Wa 1451/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

' rozpowszechnianie ulotek o podobnej treści, stanowi w ocenie GIF, działanie podjęte w celu zwiększenia poziomu sprzedaży w aptece prowadzonej przez Spółkę. Zachęca bowiem odbiorców...
wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań., Do koncepcji szerokiego zakresu pojęcia reklamy produktu leczniczego...
1   Następne >   +2   +5   7