Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Ol 846/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-25

, przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości, dokonał zgłoszenia i wycięcia drzew z jej terenu, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Wskazano, że z ekonomicznego punktu widzenia...
, nabywca nieruchomości jest następcą prawnym sprzedawcy, który w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane...

IV SA/Po 448/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-14

została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości S.działki nr [...] pomiędzy Wójtem Gminy K. działającym w imieniu Gminy K., a J. P.. Zatem J. P. w dniu...
, albowiem dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości w dniu [...]maja 2015r. J. P. nabył własność tej nieruchomości. Do tego czasu nie przysługiwał mu żaden...

VIII SA/Wa 778/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

kosztów postępowania według norm przepisanych., Skarżący zanim dokonał sprzedaży nieruchomości dołożył wszelkich starań by dokonane nasady znajdowały się w dobrej kondycji...
postępowanie upadłościowe i naprawcze Syndyk masy upadłości jest zobligowany co do zasady do szybkiej sprzedaży mienia upadłego., Nieruchomość położona w R. przy ul...

IV SA/Wa 250/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

sprzedaży teren działki był ogrodzony, znajdował się na nim budynek murowany, a wokół budynku rosły drzewa i krzewy. W dniu przekazania nieruchomości przedstawiciele obu firm...
wcześniej złożone zeznania w zakresie stanu zadrzewienia nieruchomości przed jej sprzedażą tj. że teren ten został przekazany ze znajdującymi się na niej wszystkimi...

II SA/Kr 206/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-13

na usuniecie drzew, P. M. uzyskał od niej już w dacie podpisania warunkowej umowy sprzedaży w dniu 2 grudnia 2008r., czyli kiedy był jeszcze właścicielem tej nieruchomości...
należy, iż w czasie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży a więc w dacie kiedy własność nieruchomości na której rosły przedmiotowe drzewa uzyskała strona skarżąca, drzewa...

II SA/Lu 333/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-25

.. Po pierwsze z dniem sprzedaży nieruchomości, zobowiązania poprzedniej właścicielki - nieprzeniesione umową sprzedaży - przesłały wiązać, a po drugie to K. P. jako właściciel...
w tym, że ojciec skarżącego nie był już właścicielem działki, a zgoda wynikała z ustaleń między stronami, dokonanych jeszcze przed pierwszą transakcją sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Wa 1258/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

. Zezwolenie takie mogli uzyskać, oprócz właściciela nieruchomości, posiadacze nieruchomości, którymi byli A. K., J. G. oraz A. K. (na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży...
administracyjnej z tytułu usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy [...] w W. (dz. ew. nr [...] z obrębu [...]), utrzymało...

IV SA/Wa 2007/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

. Jedynym źródłem, które może pokryć potrzeby uczelni w zakresie kosztów administracyjnych są wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości uczelni, które z różnych przyczyn...

I SA/Kr 1152/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-31

Z informacji zawartych w KRS, Podatnik posiada pod numerem: [...] wpis, że od 04.08.2022 roku wykonuje przeważającą działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości...
przyznał wprost, że 'nieruchomość położona w B., ul. [...], została ujęta na koncie [...] jako towar, ponieważ była zakupiona z zamiarem sprzedaży'. Wszystkie te czynności...

VIII SA/Wa 663/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

stopniu wierzycieli. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości w R. podejmowane były od 2005r., brak zainteresowania ze strony inwestorów spowodował, iż sprzedaż...
wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w R. przy ul. C. [...]: 1. zezwolił Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego...
1   Następne >   +2   +5   9