Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Po 339/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-01

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] marca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oddala skargę Uchwałą z dnia [...] lutego 2016r...
. Nr [...] Rada Miejska w Ś. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy...

I SA/Wa 1977/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

sędziego komisarza, a na dokonanie niektórych z nich musi mieć zgodę sędziego komisarza np. sprzedaż nieruchomości. Syndyk składa sprawozdanie sędziemu komisarzowi...
. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata...

II SA/Bd 1183/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

szkolnego. Potwierdzona zostaje okoliczność przekroczenia dochodu przez rodzinę skarżącej z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, jednak równolegle został wskazany fakt...
majątkowymi uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. W istocie organy administracji nie dokonały oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawczyni i jej rodziny, w tym wskazywane...

II SA/Bd 1184/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

. Potwierdzona zostaje okoliczność przekroczenia dochodu przez rodzinę skarżącej z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, jednak równolegle został wskazany fakt...
uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. W istocie organy administracji nie dokonały oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawczyni i jej rodziny, w tym wskazywane przez nią...

II SA/Bd 1185/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

. Potwierdzona zostaje okoliczność przekroczenia dochodu przez rodzinę skarżącej z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, jednak równolegle został wskazany fakt niezwłocznego...
uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. W istocie organy administracji nie dokonały oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawczyni i jej rodziny, w tym wskazywane przez nią...

II SA/Bd 1182/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

. Potwierdzona zostaje okoliczność przekroczenia dochodu przez rodzinę skarżącej z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, jednak równolegle został wskazany fakt...
majątkowymi uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. W istocie organy administracji nie dokonały oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawczyni i jej rodziny, w tym wskazywane...

I OSK 648/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

nieruchomości. Wydzielona jej część zostanie przeznaczona do sprzedaży, a pozostała na wniosek Starostwa w [...] [...] zostanie nieodpłatnie przekazana zgodnie z art. 24...
poinformowany, że taki obszar jest przewidziany do sprzedaży, natomiast pozostała w zarządzie Zespołu Szkół nieruchomość będzie przekazana nieodpłatnie na wniosek...

III SA/Lu 784/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-28

, które były współwłaścicielami nieruchomości według stanu faktycznego i prawnego na dzień udzielenia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, to jest na dzień [...] września 2010 r...
2010 r., Oświadczyła jednocześnie, że nie podpisała i nie podpisze zgody na sprzedaż (handel) i obrót alkoholem żadnej firmie działającej na nieruchomości przy ul...

I SA/Wr 1566/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-22

uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, zatem od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Stąd też Sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości...
Szkoła /placówka/, która jest właścicielem nieruchomości, powinna opłacać podatek od nieruchomości, nie ma do niej zastosowania przepis art. 81 ustawy z dnia 7 września...

IV SA/Wr 283/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-16

(45.20.Z), sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), kupno i sprzedaż...
nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) oraz wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych...
1   Następne >   3