Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

Wojewody, świadczy o prowadzeniu przez R. K. ciągłej i regularnej, tj. comiesięcznej sprzedaży artykułów spożywczych na rzecz Publicznego Przedszkola, co znajduje...
sprzedaży artykułów na rzecz Urzędu Gminy P., a konkretnie na potrzeby świetlicy środowiskowej, świadczy według organu fakt, że powyższe zakupy były poprzedzane zamówieniami...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

ww. podmiotów była m.in. sprzedaż i wymiana części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, ważenie pojazdów, dzierżawa kontenerów. Wykonywane były również usługi...
gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług to każda sprzedaż, bez możliwości weryfikacji tożsamości nabywcy i bez wiedzy radnego o danych nabywcy podlega...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

, w tym przedsiębiorstw. Mieniem są zatem prawa majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzu. Nie chodzi zatem tylko o nieruchomości gminne, ale cały zespół...
. w przypadku, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów, to każda sprzedaż, bez możliwości weryfikacji tożsamości nabywcy i bez wiedzy radnego...

III SA/Łd 507/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy W., podczas gdy transakcje sprzedaży prowadzone przez Księgarnię...
gmin jak i gminne osoby prawne posiadają odrębną od gmin osobowość prawną, ale ich mienie (obejmujące nie tylko własność nieruchomości, ale także inne prawa majątkowe...