Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

ww. podmiotów była m.in. sprzedaż i wymiana części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, ważenie pojazdów, dzierżawa kontenerów. Wykonywane były również usługi...
gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług to każda sprzedaż, bez możliwości weryfikacji tożsamości nabywcy i bez wiedzy radnego o danych nabywcy podlega...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

, w tym przedsiębiorstw. Mieniem są zatem prawa majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzu. Nie chodzi zatem tylko o nieruchomości gminne, ale cały zespół...
. w przypadku, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów, to każda sprzedaż, bez możliwości weryfikacji tożsamości nabywcy i bez wiedzy radnego...