Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie...
posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego...

II SA/Sz 217/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

, zabudowa gospodarcza. Dokonany podział spowodował wzrost wartości rynkowej nieruchomości i umożliwia właścicielowi sprzedaż nowo wydzielonych działek. Nieruchomość posiada...
nr [...] z dnia [...] r. działając na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, § 1 uchwały Nr XV/279 /2000...

II SA/Sz 867/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-10

, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie wymagało przeprowadzenia wielu czynności, przedstawiając przewidywany harmonogram., Skarżący przywołując treść art. 29 u.p.e.a....
finansowych Zobowiązanego., W ocenie Organu okoliczności takie jak na brak środków na wykonanie obowiązku oraz próba sprzedaży działki wraz z nielegalnymi odpadami...

VI SA/Wa 1407/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, co stanowi naruszenie § 27 i § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania...
), na którym zlokalizowana jest szacowana nieruchomość; przyjęcie do porównań jako transakcji reprezentatywnych dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonanie...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

majątkowa stała się korzystniejsza. Zauważył także, że sprzedaż środków trwałych (nieruchomości) Spółki stanowi natomiast naturalne źródło pozyskiwania przez przedsiębiorcę...
przez nią mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

., W dniach 19 - 21 oraz 24 - 25 października 2016 r. inspektorzy reprezentujący WIIH przeprowadzili czynności kontrolne w miejscu sprzedaży detalicznej, tj. w aptece...
określonych art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach, z uwagi na nieuwidocznienie w miejscu sprzedaży detalicznej ceny i ceny jednostkowej w przypadku 319 towarów...

IV SA/Po 1604/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-10

Rejonowa w K. w skardze w myśl przepisu art. 155 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny umowa sprzedaży zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości...
Z [...] grudnia 2020 r. o sygn. III SA/Łd [...], publ. CBOSA)., Zgodnie z treścią art. 155 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna...

VI SA/Wa 2180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

na zasadzie winy., Organy orzekające w niniejszej sprawie uznały, iż skarżący może ponosić odpowiedzialność jako sprzedawca towaru za sprzedaż i wydanie drewna o określonych...
takich jak : sprzedaż i wydanie drewna o określonych parametrach i określonej masie poprzez jego wskazanie przez leśniczego. W ocenie Sądu ze zgromadzonego w sprawie...

I SA/Ol 429/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

było też twierdzenie o zawarciu umowy użyczenia. Istnienie zbiornika skarżącej na nieruchomości, gdzie prowadzona jest budowa, wynika z § 5 umowy sprzedaży, a zatem zawarcie...
przedstawił umowę kupna-sprzedaży z dnia '[...]' oraz fakturę nr '[...]' z dnia '[...]'., Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego decyzją z dnia '[...]' nałożył na Spółkę karę...

II GSK 200/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

, dostosowaną do potrzeb tej grupy ofertę produktów i usług. Podniosła, że jest podmiotem uczestniczącym w tym programie jedynie w tym znaczeniu, że dokonując sprzedaży...
w zaskarżonej części., Odwołując się do orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazał, że programy lojalnościowe zapewniają nie tylko podniesienie sprzedaży i często osłabienie...
1   Następne >   +2   +5   8