Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X
  • Skarżony

SA/Bk 714/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-12

. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a wnioskodawcy są od 1996 r. - z mocy notarialnej umowy sprzedaży jej użytkownikami...
z dnia 06 listopada 1997 r. znajdowała się sporna nieruchomość. Odwołujący się zakwestionował nieodpłatność dokonanego przekształcenia. Podniósł, że przepis art. 4...

IV SA 1197/97 - Wyrok NSA z 1997-12-03

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464 ze zm./ oraz z art. 64a ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych /Dz.U. 1991...
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 kwietnia 1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości rolnej...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz ich wyników itp. W konsekwencji w par. 4 rozporządzenia wprowadzono obowiązek...
rolnym - t.j. Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431/, to przecież jest to jedyny podatek dotyczący działalności rolniczej /o jakiej mowa w sprawie/ z wyłączeniem podatku od nieruchomości...